MUSÍM MÁŤ CESTOVNÉ PLÁNY ŽIADOSŤ O ESTA?

Nie V čase odoslania žiadosti by ste nemali mať cestovný plán, ale budete potrebovať kontaktnú osobu v Spojených štátoch. Na vyplnenie prihlášky budete musieť uviesť adresu miesta, kde sa budete v USA nachádzať. Ak navštívite viacero miest, môžete zadať názov prvého miesta, ktoré navštívite.