MÔŽEM PODAŤ ŽIADOSTI O ESTA OPAKOVANE, AK BYLA ZAMIETNUTÁ?

Ak sa niektorá z vašich okolností zmenila, po 10 dňoch môžete znova požiadať o ESTA. Ak ste v žiadosti ESTA uviedli nepravdivé údaje, natrvalo strácate právo cestovať v rámci bezvízového programu.