MÁ BY SA PRIHLÁŠKA VYKONAŤ V ANGLIČTINE, AJ KEĎ SA NA KLÁVESNINE CESTOVATEĽA NEPÍŠE V ANGLIČTINE?

Žiadosť ESTA musí byť podaná v angličtine a použitý počítač musí byť nakonfigurovaný v americkej angličtine s vhodným fontom na zadávanie klávesnice. Ak je na vašom počítači operačný systém Microsoft Windows 95 alebo vyšší, na konfiguráciu počítača si pozrite webovú stránku Conversation Exchange.

Ak váš počítač nepodporuje operačný systém Windows, vyhľadajte pomoc v informáciách od dodávateľa operačného systému alebo si prečítajte dokumentáciu.