KEDY ŽIADOSŤ O ESTA?

O ESTA môžete požiadať kedykoľvek pred cestou do USA, odporúča sa však požiadať o ESTA najneskôr 72 hodín pred nástupom do lietadla na cestu do USA.

Zvyčajne je odpoveď na vašu žiadosť prijatá alebo zamietnutá v priebehu niekoľkých minút. Odporúča sa však podať žiadosť najneskôr 72 hodín pred cestou, aby sa predišlo problémom s prijímaním dokladov načas.