JE MOŽNÉ ŽIADOSŤ O ESTA PRE MOJE DIEŤA?

Áno. Deti v sprievode alebo bez sprievodu potrebujú pred cestou do USA vlastný ESTA, ak sú občanmi krajiny, ktorá víza odmietla. Musíte poznať podmienky ESTA v mene svojich detí a ako opatrovník čestne odpovedať na otázky.

Na to, aby sa deti kvalifikovali na ESTA, musia mať vlastný pas, ktorému nevypršala platnosť. Detské pasy nie sú vhodné na získanie ESTA, ak neboli vydané pred 26. októbrom 2006. Dokument musí spĺňať požiadavky programu bezvízového vstupu.