Čo je program zrušenia vízovej povinnosti?

Program bezvízového styku (VWP) je program vlády USA, ktorý umožňuje občanom niektorých krajín cestovať do Spojených štátov za účelom turistiky alebo podnikania na 90-dňové alebo kratšie pobyty bez získania víz. Program bol vytvorený na uľahčenie cestovania a zlepšenie vzťahov so zúčastnenými krajinami a umožňuje oprávneným cestujúcim požiadať o vstup do Spojených štátov v prístave vstupu namiesto žiadosti o vízum na konzuláte USA. Od roku 2021 sa oprávnené krajiny nachádzajú prevažne v Európe, ale oprávnené sú aj niektoré ďalšie krajiny ako Japonsko, Singapur, Južná Kórea, Taiwan, Austrália a Nový Zéland. Oprávnenosť na program určuje vláda USA a môže sa časom meniť.

Viac informácií o programe VWP nájdete tu.