ČO JE PODSTATOU POSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ O ZAMESTNÁVATEĽOVI?

Podľa oddielu 214b zákona o prisťahovalectve a štátnej príslušnosti musia jednotlivci preukázať, že sa nechystajú migrovať do Spojených štátov a že majú nárok na štatút návštevníka.