ČO JE APLIKÁCIA ESTA GROUP?

Skupinová aplikácia ESTA umožňuje jednej osobe požiadať o ESTA pre 50 osôb jednou platbou ESTA.

Osoby patriace do skupiny nemusia nevyhnutne cestovať spolu, ale na identifikáciu všetkých žiadateľov v skupine sa používa jedinečné identifikačné číslo.