AKO DLHO JE ESTA PLATNÁ?

Povolenie ESTA je platné do uplynutia platnosti pasu držiteľa ESTA alebo dva roky od dátumu schválenia ESTA, ak platnosť pasu uplynie viac ako dva roky od dátumu schválenia vášho ESTA.

Ak máte platný ESTA, môžete zostať v Spojených štátoch až 90 dní na návštevu.

To znamená, že počas doby platnosti schválenej ESTA môžete vo väčšine prípadov navštíviť Spojené štáty niekoľkokrát až na 90 dní.