Co to jest numer wniosku ESTA i dlaczego jest ważny?

05 wrz 16:38

Jeśli chcesz odwiedzić Stany Zjednoczone z kraju objętego programem bezwizowym, aplikacja ESTA jest najprostszym sposobem uzyskania pozwolenia na podróż. Wszystkim wnioskodawcom zostanie nadany numer wniosku ESTA, który jest losową alfanumeryczną sekwencją 16 znaków, umożliwiającą ich identyfikację przez służby celne i graniczne. Ten esej wyjaśni, czym jest EAN i dlaczego jest ważny.

Cel wniosku o nadanie numeru ESTA

Z numeru wniosku ESTA nie można wyciągnąć danych osobowych. Można jednak uzyskać status oczekującego wniosku ESTA wraz z numerem paszportu i datą urodzenia. Numer wizy ESTA jest cyfrowym połączeniem z profilem aplikacji turystycznej ESTA , który jest generowany losowo.

Po złożeniu wniosku możesz regularnie sprawdzać status swojego ESTA za pomocą unikalnego numeru. Istnieje wiele dostępnych statusów ESTA. Status można sprawdzić tylko online. Jeśli status wniosku to Payment Pending, nie dotarł on do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i nie zostanie rozpatrzony, dopóki nie wniesiesz opłaty w ciągu siedmiu dni. Warunek No Application Found oznacza, że należy ponownie złożyć wniosek o ESTA.

Numer wniosku ESTA i numer autoryzacji są identyczne dla autoryzowanych wniosków. Numer wniosku ESTA dla kandydatów, którzy zostali odrzuceni, to Travel Not Authorized. Bez pozwolenia na podróż nie można wyjechać na wakacje ani tranzytem przez USA.

PODRÓŻUJESZ DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH?


Czy masz amerykańskie zezwolenie na podróż ESTA VISA? Jeśli masz wniosek o ESTA, sprawdź, czy jest on nadal ważny!

Czy ESTA jest gwarancją wjazdu do Stanów Zjednoczonych? Zazwyczaj odpowiedź jest twierdząca, ale podczas pandemii rząd amerykański może wydać dodatkowe żądania i/lub zakazy podróży, dlatego należy odwiedzić oficjalną stronę ESTA, aby uzyskać aktualizacje statusu podróży.

Aby ustalić, czy numer zezwolenia ESTA jest prawdziwy, przejdź na stronę statusu aplikacji ESTA. Jeśli z powodzeniem złożyłeś wniosek o ESTA, możesz dowiedzieć się wszystkiego, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu podróżnym. Zwróć uwagę na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ ceny opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych mogą być zaporowo drogie.

Najważniejsze

Numer wniosku ESTA to unikalny, losowy numer nadawany każdemu wnioskodawcy, który służy jako link do wniosku. Aby sprawdzić status, będziesz potrzebować dodatkowych danych osobowych, takich jak numer paszportu i szczegóły podróży. Jeśli chcesz wyjechać do Stanów Zjednoczonych, powinieneś zapisać lub zachować numer wizy ESTA, który służy również jako numer autoryzacji dla osób, które pomyślnie przeszły procedurę.