ΤΙ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ ΕΆΝ ΈΝΑΣ ΑΙΤΏΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΉΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΓΙΑ ΒΊΖΑ ΚΡΙΘΕΊ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΌΣ;

Οι ταξιδιώτες που ζητούν εισδοχή και κρίνονται ως μη παραδεκτοί στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα θα επιστρέφονται στη χώρα καταγωγής τους ή σε τρίτη χώρα όπου κατέχουν εισιτήριο μετ’ επιστροφής, με τον αερομεταφορέα με τον οποίο ο ταξιδιώτης έφθασε στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν τους επιτρέπεται η είσοδος.