ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΆΝΩ ΕΆΝ Η ΑΊΤΗΣΉ ΜΟΥ ESTA ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΊ;

Εάν δεν μπορείτε να πληροίτε τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα ESTA χωρίς βίζα, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη πρεσβεία ή προξενείο των ΗΠΑ και υποβάλετε αίτηση για μη μεταναστευτική βίζα B1/B2.