ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΟΜΑΔΙΚΉ ΑΊΤΗΣΗ ESTA;

Η ομαδική αίτηση ESTA επιτρέπει σε ένα μόνο άτομο να υποβάλει αίτηση ESTA για έως και 50 άτομα με μία μόνο πληρωμή ESTA.

Τα άτομα που περιλαμβάνονται στην ομάδα δεν χρειάζεται να ταξιδεύουν μαζί, αλλά χρησιμοποιείται ένας μοναδικός αριθμός ταυτότητας για την ταυτοποίηση όλων των αιτούντων της ομάδας.