ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΖΑ ΓΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τουριστική βίζα;

Για να είστε επιλέξιμοι για τουριστική βίζα των ΗΠΑ, ο σκοπός της επίσκεψής σας θα πρέπει να είναι ένας από τους ακόλουθους:

Να κάνετε διακοπές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Να περιηγηθείτε σε διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
Να επισκεφθείτε φίλους ή συγγενείς.
Να συμμετάσχετε σε κοινωνικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από διάφορους οργανισμούς.
Επίσκεψη για ιατρική περίθαλψη.
Να συμμετάσχετε σε εκδηλώσεις ή διαγωνισμούς που σχετίζονται με τη μουσική ή τον αθλητισμό, για τους οποίους δεν θα λάβετε αμοιβή.
Να εγγραφείτε σε μαθήματα σύντομης φοίτησης για τα οποία δεν θα λάβετε πιστωτικές μονάδες (π.χ. μαθήματα μαγειρικής).

Εάν δεν εμπίπτετε σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες, τότε θα πρέπει να εξετάσετε άλλους τύπους θεωρήσεων μη μεταναστών των ΗΠΑ για να δείτε για ποιες από αυτές πληροίτε τις προϋποθέσεις.

Επιπλέον, θα πρέπει να αποδείξετε ότι διαθέτετε επαρκή οικονομικά μέσα για να καλύψετε τη διαμονή σας στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι σκοπεύετε να επιστρέψετε στη χώρα σας μόλις λήξει η βίζα σας.

Από την άλλη πλευρά, η βίζα Β1 σας επιτρέπει να εισέλθετε στις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη διαπραγμάτευση συμβάσεων ή τη συμμετοχή σε συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις που σχετίζονται με επιχειρήσεις.
Πώς να υποβάλετε αίτηση για τουριστική βίζα στις ΗΠΑ;

Για να υποβάλετε αίτηση για τουριστική θεώρηση των ΗΠΑ πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής απλά βήματα:

  • Υποβάλετε το έντυπο DS-160.
  • Να πληρώσετε τα τέλη θεώρησης.
  • Να προγραμματίσετε τη συνέντευξη για την τουριστική βίζα των ΗΠΑ.
  • Συγκεντρώστε τον φάκελο εγγράφων της βίζας B2.
  • Παρακολουθήστε τη συνέντευξη για τη θεώρηση.