ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Οι πιο δημοφιλείς βίζες για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι βίζες προσωρινής διαμονής Β-1/Β-2. Η πρώτη, δηλαδή η Β-1, είναι για άτομα που ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για επαγγελματικούς σκοπούς. Είναι κατάλληλη για άτομα που σκοπεύουν να συμβουλευτούν επιχειρηματικούς εταίρους, να συμμετάσχουν σε συνέδρια (επιχειρηματικά και επιστημονικά), να ρυθμίσουν θέματα ιδιοκτησίας και να διαπραγματευτούν επαφές. Η βίζα Β-2 είναι για άτομα των οποίων το ταξίδι έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα, δηλαδή τουρισμό, επισκέψεις, θεραπείες, καθώς και κοινωνικές, επίσημες ή εταιρικές δραστηριότητες. Οι θεωρήσεις Β-1 και Β-2 πολύ συχνά συνδυάζονται και εκδίδονται ως θεωρήσεις Β-1/Β-2.

Το τμήμα 214(β) του INA ορίζει ότι όποιος υποβάλλει αίτηση για θεώρηση προσωρινής διαμονής Β-1/Β-2 είναι μετανάστης. Εάν υποβάλλετε αίτηση για το έγγραφο αυτό, πρέπει να αποδείξετε στον προξενικό υπάλληλο ότι δικαιούστε θεώρηση βάσει του νόμου περί μετανάστευσης και ιθαγένειας. Για να λάβετε βίζα, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε ότι πρόκειται να μεταβείτε στις ΗΠΑ για προσωρινή, μη παράνομη διαμονή. Ο προξενικός λειτουργός πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι θα επιστρέψετε στη χώρα σας, διαφορετικά η αίτησή σας για θεώρηση θα απορριφθεί. Είναι επίσης σημαντικό να αποδείξετε ότι διαθέτετε τα οικονομικά μέσα για να καλύψετε τα έξοδά σας στις ΗΠΑ. Θα πρέπει ακόμη να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για τη μόνιμη διαμονή σας εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και για τους οικογενειακούς, κοινωνικούς και οικονομικούς δεσμούς με τη χώρα διαμονής σας που θα πιστοποιούν ότι θα εγκαταλείψετε τις Ηνωμένες Πολιτείες στο τέλος της διαμονής σας.