ΠΡΈΠΕΙ Η ΑΊΤΗΣΗ ΝΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΆ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΏΤΗ ΔΕΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΕΊ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΆ;

Η αίτηση ESTA πρέπει να γίνεται στην αγγλική γλώσσα και ο υπολογιστής που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι ρυθμισμένος για τα αμερικανικά αγγλικά με κατάλληλη γραμματοσειρά για την εισαγωγή με το πληκτρολόγιο. Εάν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή είναι Microsoft Windows 95 ή νεότερο, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα Conversation Exchange για τη διαμόρφωση του υπολογιστή.

Εάν ο υπολογιστής δεν μπορεί να υποστηρίξει το λειτουργικό σύστημα Windows, αναζητήστε βοήθεια από τις πληροφορίες που παρέχονται από τον προμηθευτή του λειτουργικού συστήματος ή διαβάστε την τεκμηρίωση.