ΠΌΤΕ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΕΤΕ ΑΊΤΗΣΗ ΓΙΑ ESTA;

Η αίτηση ESTA μπορεί να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή πριν από το ταξίδι στις ΗΠΑ, αλλά συνιστάται η υποβολή αίτησης ESTA τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την επιβίβαση για το ταξίδι στις ΗΠΑ.

Συνήθως χρειάζονται λίγα λεπτά για να λάβετε απάντηση στην αίτησή σας με την αποδοχή ή την απόρριψή της. Ωστόσο, συνιστάται η υποβολή αίτησης τουλάχιστον 72 ώρες πριν από το ταξίδι για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα με την έγκαιρη αποδοχή των εγγράφων.