ΠΟΙΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ESTA;

Η ESTA ισχύει μόνο για τους πολίτες των χωρών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα VWP και μόνο όταν ταξιδεύουν στις ΗΠΑ δια θαλάσσης ή αεροπορικώς. Η ESTA επιτρέπει στους πολίτες των χωρών του VWP να επισκέπτονται τις ΗΠΑ για επαγγελματικούς λόγους, ταξίδια ή διέλευση για περίοδο 90 ημερών και αντικαθιστά την ανάγκη απόκτησης βίζας.