ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΊΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΤΑΞΙΔΈΨΕΙ ΚΆΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΉΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΓΙΑ ΒΊΖΑ;

Οι απαιτήσεις για το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση για βίζα είναι οι εξής:

  • Το διαβατήριο πρέπει να είναι ηλεκτρονικό διαβατήριο με ψηφιακό τσιπ που φέρει βιομετρικές πληροφορίες για τον κάτοχο του διαβατηρίου.
  • Θα πρέπει να περιέχει μια ζώνη αναγνώσιμη από μηχάνημα στη βιογραφική σελίδα.
  • Οι κάτοχοι διαβατηρίων της Ταϊβάν πρέπει να παρέχουν τον αριθμό διαβατηρίου και τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN).
  • Υπάρχει μια εξαίρεση που ισχύει από την 1η Ιουλίου 2009: τα προσωρινά διαβατήρια και τα διαβατήρια έκτακτης ανάγκης των χωρών του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση για βίζα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά.