ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΆ ΜΕΤΑΞΎ ΤΗΣ ΑΊΤΗΣΗΣ ESTA ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΊΖΑΣ;

Η βίζα και η ESTA δεν είναι το ίδιο πράγμα για ταξίδια στις ΗΠΑ!

Η ESTA ισχύει μόνο για τους επισκέπτες των ΗΠΑ που είναι πολίτες μιας από τις χώρες του VWP και οι οποίοι, ως εκ τούτου, δεν υποχρεούνται να λάβουν βίζα για να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ για περίοδο έως 90 ημερών.

Εάν δεν είστε πολίτης μιας από τις χώρες του προγράμματος VWP, η ESTA δεν ισχύει για εσάς και απαιτείται να αποκτήσετε βίζα για τις ΗΠΑ.