Pokud mi bude cestovní povolení schváleno, zaručuje mi vstup do Spojených států?

Pokud je vaše elektronické cestovní povolení schváleno, znamená to, že jste oprávněni cestovat do Spojených států v rámci bezvízového programu, ale nezaručuje, že budete do Spojených států přijati. Po příjezdu do Spojených států vás ve vstupním přístavu zkontroluje pracovník Celní a pohraniční ochrany, který může rozhodnout, že jste nepřípustní v rámci programu bezvízového styku nebo z jakéhokoli důvodu podle amerických zákonů.