Kolik dní bude moje částečně vyplněná individuální žádost uchovávána?

Pokud žádost nebude vyplněna a odeslána do 7 dnů, bude vymazána.