Vilka är ESTA-uppdateringarna för 2021?

03 sep 16:07

Besökare till USA måste få ett resetillstånd. De flesta länder i världen kan få ett amerikanskt visum genom ett långvarigt förfarande som innefattar ett besök på den amerikanska ambassaden och en intervju. Resenärer från länder som omfattas av programmet för viseringsundantag kan däremot ansöka om ESTA och få besökstillstånd snabbt och enkelt.

VWP omfattar nu 39 länder, även om antalet varierar med tiden när den amerikanska regeringen sluter avtal med fler länder. ESTA-ansökan tillåter dig att komma in i USA, även om reglerna kan komma att ändras. Dessutom har tull- och gränsbevakningen möjlighet att vägra inresa, men låt oss anta att du kan resa in i USA via ESTA. Den globala hälsokrisen påverkade invandringspolitiken, och ESTA genomgick unika ändringar, med ytterligare möjliga skillnader som följd. Vi kommer att gå igenom vad som har ändrats för 2021, men först ska vi titta på ESTA-ansökningsförfarandet.

Elektroniskt system för resetillstånd

Här är de viktigaste fakta om ESTA. Oavsett de ändringar som gjordes i USA:s rese- och invandringsregler genom COVID-19 förblev ESTA-ansökningsförfarandet identiskt. Du kan få ett ESTA om du flyger eller seglar till USA från ett av de 39 länder som ingår i programmet för viseringsundantag. Ansökan fylls i online och du måste ange dina personuppgifter. Du bör helst ha en kontaktpunkt i USA. Om du inte har det kan du lämna rutan tom, men du måste ange adressen till det första boendet. Du måste ange kontouppgifter för sociala medier från och med 2020.Om du har använt Facebook, LinkedIn, Twitter eller någon annan plattform för sociala nätverk under de senaste fem åren får du inte dölja denna information. Din kontaktinformation för nödsituationer måste också lämnas till tull- och gränsbevakningsmyndigheterna. Det kan vara någon i USA eller i ditt eget land. ESTA är inte heller detsamma som ett visum som låter dig bo i USA; läs skillnaden mellan ESTA och VISA innan du ansöker.

Dölj inte att du har använt Facebook, LinkedIn, Twitter eller något annat socialt nätverk under de senaste fem åren. Tull- och gränsskyddet kommer också att begära dina kontaktuppgifter för nödsituationer. Det kan vara någon från USA eller någon från ditt eget land. ESTA är inte heller samma sak som ett visum som ger dig rätt att bo i USA; innan du ansöker bör du lära dig skillnaden mellan ESTA och VISA.

Sökande som inte anger en kontaktpunkt, ett boende eller annan önskvärd information löper större risk att få avslag.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

De främsta skälen till att avvisa ESTA

Även om du inte erbjuder någon kontaktpunkt eller information om boende kan du ändå få ett ESTA-godkännande. Det finns dock några skäl till att den amerikanska regeringen kommer att avslå din ansökan.

Ansökan innehåller flera frågor, och varje ”ja”-svar kan ge en röd signal. Därför kan misstänkta personer eller personer som kan utgöra ett hot nekas att komma in. Kontrollera alla dina svar för att se till att du inte råkar illa ut. Här är några av orsakerna till att en ESTA-ansökan avslås:

  • Sökande som svarar ja på en av de nio frågorna i frågeformuläret.
  • Tidigare viserings- eller ESTA-sökande som fått avslag
  • Sökande som har en kriminell bakgrund och dömda brottslingar är inte behöriga.
  • Personer som utnyttjade tidigare resor och stannade längre än vad som var tillåtet i Förenta staterna.
  • Sökande som har arbetat i Förenta staterna utan giltig visering.
  • Personer som av olika anledningar nekats inresa i landet.
  • Har tidigare utvisats från Förenta staterna.

Vissa fel, t.ex. om du har stannat för länge, leder till ett permanent ESTA-förbud, men du kan fortfarande ansöka om ett amerikanskt visum, och om du gör ett annat litet fel, t.ex. om du väljer ”Ja” av misstag, kan du ansöka på nytt.

Det är troligt att ESTA kommer att beviljas före tidsfristen på 72 timmar. Så du kan kontrollera din ESTA-status för att avgöra om du kan gå ombord på planet. Alla sökande tilldelas ett unikt nummer, och för att kontrollera ESTA-statusen måste du ha personlig information, unikt ansökningsnummer och referenser.

Hur länge varar ESTA? När de amerikanska myndigheterna har godkänt ESTA har du två år på dig att använda resetillståndet. Därefter kan besökarna återvända flera gånger och stanna i USA i upp till 90 dagar vid ett enda besök.

Vilka är ESTA-ändringarna för 2021 om allt som rör ansökningarna förblir oförändrat?

Ändringar i ESTA för 2021

Inga ändringar har gjorts i ESTA-ansökningsförfarandet, men vissa länders status kan komma att ändras. Malaysia är till exempel ett av de länder som söker medlemskap i Visa Waiver Program med USA. Någon överenskommelse har dock ännu inte nåtts. Därför måste malaysiska resenärer fortsätta att söka visum tills situationen förändras.

Grekland befann sig i samma situation som Malaysia. Det sydeuropeiska landet riskerade att bli uteslutet ur ESTA-poolen. Diskussioner med den amerikanska regeringen pågår dock, och grekiska medborgare kan fortfarande resa till USA med ett ESTA-tillstånd.

ESTA-programmet fortsätter att fungera i samma länder och med samma ansökningsförfarande. Merparten av reformerna av ESTA föranleddes dock av den globala hälsokrisen. Den amerikanska administrationen införde därför en rad olika begränsningar för att hålla antalet COVID-fall under kontroll.

Det amerikanska viseringsprogrammet har tagit betydligt större skada än ESTA. När ansökningar om amerikanskt visum behandlas är förfarandet enkelt. Alla viseringssökande måste någon gång besöka den amerikanska ambassaden för en intervju. Du kan behöva vänta upp till 180 dagar på ditt möte, och dessa möten blir ännu mer sällsynta till följd av COVID-19-situationen.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Påtvingade restriktioner

USA har flest verifierade fall av coronavirus i världen, med över 33 miljoner bekräftade infektioner och över 600 000 dödsfall. Den amerikanska administrationen införde en reserestriktion 2020, som den nya administrationen har förstärkt. Du kan alltså ansöka om och få ESTA-tillstånd samtidigt som du omfattas av ett reseförbud.

CDC (Center for Disease Control) och regeringen har nu infört reseförbud för besökare från EU:s Schengenområde, Storbritannien, Brasilien, Sydafrika, Kina och Iran. Personer som befann sig i dessa länder 14 dagar innan de reste till USA får inte resa in i landet. Detta innebär i praktiken att du inte kan flyga från Europa till USA med hjälp av ESTA. Det finns olika undantag, men om du vill resa som turist måste du följa CDC:s varningar.

Resetillståndet ges fortfarande eftersom ESTA har en giltighetstid på två år. Om du är osäker på om du får resa in i USA bör du därför ringa flygbolaget eller ditt lokala amerikanska konsulat.

Vad kan förändras med ESTA?

Eftersom CDC när som helst kan ändra sina krav på reseförbud på grund av förändringar i den globala hälsosituationen kan den amerikanska regeringen också ändra ESTA-ansökningsförfarandet. Avgiften är en av de få konstanta faktorerna sedan programmet för viseringsundantag infördes. Den nuvarande kostnaden på 78 dollar kan komma att höjas. Om detta inträffar är det långt ifrån det allvarligaste problemet som du kan ha med ESTA. Det är dyrt att resa till USA, och ESTA-avgiften hör inte till de dyraste utgifterna.

Det kommer att bli ett mycket större problem om USA ändrar ESTA:s giltighetstid. Det skulle påverka allt som rör de noggranna förberedelserna inför besöket. Utmärkta amerikanska bilresor är en av de mest spektakulära aspekterna av turistsemestrar. Om den amerikanska regeringen ändrar den tillåtna vistelsetiden, som nu är 90 dagar på en gång, måste du anpassa dina planer för bilresor och andra längre vistelser.

En annan trolig ESTA-ändring kan vara relaterad till BREXIT-processen. Vi får vänta och se hur Storbritanniens utträde ur EU påverkar värdet på deras pass. Tänk på att BREXIT är en långdragen process som inte kommer att avslutas i närtid, och inga betydande ändringar av ESTA-ansökan kommer att göras för brittiska medborgare förrän 2021.

VANLIGA FRÅGOR

Hur ansöker du om ESTA?
Du måste gå in på ESTA-webbplatsen, fylla i ansökan och betala en avgift.

Hur länge är ESTA giltigt?
Sökande med ett ESTA-resetillstånd kan besöka USA en gång vartannat år i högst 90 dagar.

Hur länge är det amerikanska visumet giltigt?
De flesta visum är giltiga i tio år. Du kan dock få ett visum som är giltigt i en månad till 10 år.

Vad behöver du veta om ESTA-uppdateringarna för 2021?
Ansökningsmetoden för ESTA förblev oförändrad 2021. Malaysia skulle enligt planerna ansluta sig till programmet för viseringsundantag, men förfarandet försenades. Grekland har lyckats få ett uppehåll i VWP-programmet hos den amerikanska administrationen.

Vad förändrades?
Medan ESTA- och visumansökningar fortfarande behandlas har den amerikanska regeringen infört reseförbud till ett antal länder (Schengenområdet, Storbritannien, Brasilien, Kina, Iran etc.). Personer som besökt dessa länder under de senaste 14 dagarna innan de åkte till USA har tillfälligt förbjudits att resa in i landet. Resenärer måste följa CDC:s och den amerikanska regeringens officiella meddelanden.

Sammanfattning

Visa Waiver-programmet är det mest bekväma sättet att besöka USA. Du kan få ett ESTA på tre dagar eller mindre. Det är giltigt i 24 månader och ger dig rätt att stanna i USA i upp till 90 dagar vid ett enda besök. Programmet kan ändras när som helst. Under 2021 skedde ingen anmärkningsvärd utveckling. Antalet nationer i programmet har inte ändrats och ansökningsförfarandet med exakta villkor och priser pågår fortfarande. Men på grund av COVID-19-pandemin har den amerikanska regeringen och CDC infört reserestriktioner och svartlistat många länder sedan 2020. Innan du planerar din resa till USA bör du därför studera regeringens och CDC:s officiella webbplatser.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!