Vad du bör veta om förnyelse av ESTA

03 sep 21:55

Alla som har ett ESTA-visum bör vara medvetna om att ESTA-förnyelsen inte sker automatiskt och att du måste förnya ditt ESTA när det löper ut. Det är viktigt att förnya ditt ESTA om du vill behålla ditt resetillstånd.

Vilket är utgångsdatumet för mitt ESTA?

I en idealisk värld skulle en ESTA-visering vara giltig i två år från och med dagen för godkännande. Detta innebär att du kan använda ESTA-visumet för vistelser som varar i mindre än 90 dagar. Men efter att detta har gått ut måste du förnya ditt ESTA genom att fylla i ett ESTA-formulär och sedan återvända för att kontrollera ditt ESTA-statusformulär. Detta innebär att du måste fylla i ESTA-formulärfrågorna igen på internet.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Förnya ett ESTA innan det löper ut

Det är dock viktigt att komma ihåg att du i vissa situationer kan bli tvungen att förnya ditt ESTA innan det löper ut. Detta är några vanliga exempel på sådana fall.

När den sökande får ett nytt pass.

De flesta pass har en tioårig giltighetstid. Det innebär att du inte längre kan använda passet när denna period löper ut, och eftersom ditt ESTA ofta är kopplat till ditt pass måste du också förnya ditt ESTA med uppgifterna i ditt nya pass.

Ändringar i personuppgifterna för ansökan

Om dina personuppgifter, t.ex. nationalitet, kön eller namn, ändras under den aktiva perioden för ditt ESTA-certifikat blir certifikatet inaktivt. Därför måste du ansöka om ett nytt ESTA.

Eventuella förändringar i den sökandes bakgrund.

Det finns flera frågor som krävs för att ESTA ska godkännas, och om någon av uppgifterna ändras under giltighetstiden för ditt ESTA måste du förnya det. Dessa frågor ingår ofta i den sista delen av ESTA-formuläret online.

Ofullständig ESTA-ansökan eller felaktig information

Om du fyller i felaktig information eller lämnar in en ofullständig ESTA-ansökningsblankett, avsiktligt eller oavsiktligt, kommer detta att påverka giltigheten av ditt ESTA. Ett sådant ESTA kan godkännas av någon anledning, men det kommer att vara inaktivt. Eftersom myndigheten inte har tillgång till uppgifter om alla människor på jorden kan det hända att en ofullständig ansökan beviljas av misstag. Felaktig information behöver inte leda till att ansökan avslås, men den kommer med största sannolikhet att försämra giltigheten om den upptäcks.

I vissa fall upptäcks dessa brister först på flygplatsen, varefter den sökande informeras om att det ESTA som är kopplat till passet är ogiltigt. När problemet väl har upptäckts hos flygbolaget spelar omständigheterna kring det ingen roll. Det enda sättet att hantera detta scenario är att förnya ESTA.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Ansökan motsvarar inte ESTA-kriterierna.

Förutom problem med inlämning kan ditt ESTA plötsligt upphöra att gälla om du bryter mot bestämmelserna eller inte uppfyller kraven för ett ESTA. Bland dessa orsaker kan nämnas:

 • Du är en VWP-medborgare som vistades i Irak, Syrien, Iran eller Sudan efter den 1 mars 2011. (Diplomatiska besök är undantagna från denna regel).
 • Du är också irakisk, syrisk, iransk eller sudanesisk medborgare.
 • Du har smittsamma sjukdomar som syfilis och tuberkulos.
 • Du har begått avskyvärda brott som terrorism, bedrägeri eller spionage.
 • Du har någon gång i ditt liv arbetat olagligt i USA.
 • Medborgare i länder som inte deltar i programmet för viseringsundantag.
 • Resenärer får stanna i mer än 90 dagar.
 • Personer som inte har ett e-pass.
 • Resenärer med syfte att arbeta.

Förnyelse av ett ESTA

Om ditt ESTA-visum håller på att löpa ut kan du skapa en ny ESTA-ansökan och skicka in den på webbplatsen estatousa.com. Det bör noteras att giltighetstiden för ett ESTA inte kan förlängas.

För att få ett nytt ESTA behöver du bara förbereda din nya ESTA-ansökan, så kommer ditt utgångna ESTA att raderas och ersättas med det senaste.

Även detta nya ESTA kommer att kosta 21 dollar plus en serviceavgift på 64 euro, och du kommer att få ett godkännande inom 72 timmar.

En annan sak att komma ihåg är att ESTA kan användas för många besök under den tvååriga giltighetstiden så länge varje besök inte överstiger 90 dagar.

Vad gör du om du förlorar ditt giltiga ESTA?

Du behöver inte ansöka om förnyelse i detta fall. Istället loggar du in på ESTA-webbplatsen och hämtar dina papper.

Ofta ställda frågor

Hur länge är mitt ESTA-godkännande giltigt?
Ett ESTA har en genomsnittlig giltighetstid på två år från dagen för godkännandet.

Är det möjligt att förlänga eller förnya ett ESTA?
Giltighetstiden för ditt ESTA kan inte förlängas, men du kan förnya det när det löper ut.

När kan giltighetstiden för ett ESTA vara kortare än två år?

 • När en ansökan inte uppfyller alla krav.
 • När en ansökan lämnas in som är ofullständig.
 • När en resenär får ett nytt pass.
 • När sökandens personuppgifter har ändrats.

Hur viktigt är ESTA?
Det är ett system för resetillstånd som utformats av den amerikanska regeringen för VWP-medborgare som vill besöka USA under en kortare period utan visum.

Är mina uppgifter säkra med ESTA?
Du kan vara säker på att din information är säker med hjälp av ESTA-applikationens sekretessprotokoll . För att skydda dina data använder detta protokoll de senaste krypteringsmetoderna.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Slutsats

Förnyelse av ESTA sker inte automatiskt, och du måste förnya mitt ESTA när det har nått sitt utgångsdatum. Ett ESTA har en genomsnittlig giltighetstid på två år från dagen för godkännandet. Vissa omständigheter kan dock göra att giltighetstiden kan variera; du kan läsa om dessa omständigheter ovan.