Länder med reseförbud för hiv och resor med hiv

03 sep 16:50

Resor för hiv-positiva personer har varit en omtvistad fråga. I många länder fanns det tidigare begränsningar för om en hiv-smittad person fick resa eller inte.

Lyckligtvis har många länder i världen avskaffat sina restriktioner för hiv-resor, och de länder som fortfarande har begränsningar gäller främst längre vistelser för utbildning, arbete eller invandring.

Obama-administrationen upphävde reseförbudet 2010, och därför finns det inte längre några begränsningar för hiv-positiva personer som reser till USA.

På den här sidan hittar du de länder som har begränsningar, följt av några råd om vad du bör veta om att resa med hiv.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Länder med begränsningsåtgärder

Vissa länder har fortfarande restriktioner för hiv-resor. De är följande:

 • Aruba – Det finns inga begränsningar för kortvariga turistresor, men däremot för anställning och uppehållstillstånd.
 • Australien – Det finns inga begränsningar för besökare. Sökande av visering för permanent uppehållstillstånd ska däremot bedömas och beaktas i enlighet med invandringsnormerna när det gäller kroniska hälsoproblem som kräver betydande behandlingskostnader.
 • Azerbajdzjan – För att vara berättigad till e-visum måste den sökande vara hiv-negativ.
 • Bahrain – Turister har inga begränsningar, men alla som söker uppehållstillstånd kommer att utvisas om de testar positivt för hiv.
 • Bangladesh – Det finns inga restriktioner för inresa, men om myndigheterna får reda på att du är hiv+ kan du bli utvisad.
 • Bhutan – Resenärer som reser i mindre än två veckor har inga begränsningar, medan vistelser på mer än två veckor endast tillåts med dokumentation av ett nyligen genomfört negativt hiv-test.
 • Brunei – Personer som har fått diagnosen hiv får inte resa in i Brunei. Testning krävs för alla student-, anställnings- och uppehållstillstånd, och positiva fall leder till utvisning. Korttidsbesökare testas däremot inte.
 • Kina – Korttidsbesökare har inga begränsningar, medan arbets- och studievisum för längre tid än sex månader kräver hiv-testning.
 • Kuba – Det finns inga begränsningar för korttidsturister, men studenter och alla som stannar i mer än tre månader måste genomgå tester.
 • Cypern – Korta resor är inte begränsade, men de som kommer från länder utanför EES och söker student-, arbets- eller uppehållstillstånd måste kontrolleras.
 • Dominikanska republiken – Turister omfattas inte av några restriktioner, men ansökningar om arbets- och uppehållstillstånd måste granskas.
 • Ecuador – Turism på kort sikt är inte begränsad, men kandidater som är bosatta på lång sikt måste testa negativt.
 • Egypten – Turister behöver inte testa sig, men alla som söker arbete eller uppehållstillstånd måste vara hiv-negativa.
 • Ekvatorialguinea – Det blir allt svårare för människor i alla åldrar att resa till Ekvatorialguinea. Det är oklart vilka gränser som gäller för närvarande, men hiv-positiva personer kommer troligen inte att få komma in.
 • Honduras – Det finns inga begränsningar för besökare, men det finns begränsningar för sökande av arbetstillstånd.
 • Iran – Besökare som reser in i Iran för vistelser på upp till tre månader har inga restriktioner. Längre vistelser samt alla som ansöker om anställnings- eller uppehållstillstånd måste uppvisa ett negativt testresultat.
 • Irak – Med undantag för diplomater måste alla besökare som stannar i mer än 10 dagar testa sig för hiv, och positiva personer kommer sannolikt att utvisas.
 • Israel – De enda begränsningarna i Israel verkar vara för personer som söker arbetstillstånd.
 • Jordanien – hivpositiva personer får inte resa in i Jordanien. För besök på upp till 30 dagar behövs inga tester. Personer som söker arbetstillstånd eller uppehållstillstånd kommer att testas inom en månad efter ankomsten och utvisas om testresultaten är positiva.
 • Kazakstan – Kazakstans enda begränsning är att kandidater för uppehållstillstånd måste visa att de är hiv-negativa.
 • Kuwait – För resor på upp till 90 dagar behövs inga tester, men för viseringar på mer än 90 dagar måste den sökande testas för hiv. Fall som är positiva kommer att utvisas.
 • Kirgizistan – Det finns inga begränsningar för resor som är kortare än 60 dagar. Vid vistelser på mer än 60 dagar kan det krävas ett test, och alla sökande av arbetsvisum måste testas.
 • Libanon – Det finns inga begränsningar för invandring, men arbetskraftsinvandrare måste genomgå ett hiv-test.
 • Malaysia – Det finns inga begränsningar för kortvariga resor, men för längre vistelser krävs ett negativt hiv-test, och om resultatet är positivt kan utvisning ske.
 • Marshallöarna – Turister som är på besök i mindre än 30 dagar har inga begränsningar, medan längre vistelser kan kräva testning.
 • Nordkorea – Det finns inga restriktioner för invandring, men om myndigheterna får reda på din hiv+-status kommer du sannolikt att utvisas.
 • Oman – Kortvariga resor är inte begränsade, men längre vistelser och arbetstillstånd är föremål för ett negativt test. Fall som är positiva kommer att utvisas.
 • Qatar – Alla som vistas i mer än 30 dagar måste genomgå ett hiv-test.
 • Ryssland – Det finns inga begränsningar för personer som reser i mindre än 90 dagar. Hiv-testning är obligatorisk för viseringar för flera inresor och vistelser på mer än 90 dagar. Läkarintyg från andra länder som visar att testet är negativt kan uppvisas.
 • Salomonöarna – HIV-tester är obligatoriska för besökare som vistas på Salomonöarna i mer än 90 dagar. Hivpositiva personer löper större risk att nekas inresa och utvisas.
 • Surinam – Surinams position är för närvarande okänd. Besökare från Östeuropa, Afrika och Asien verkar behöva intyga att de är hiv-negativa, och det är också troligt att arbetsgivarna begär ett hiv-test.
 • Syrien – Turistvisum, inklusive 6-månadersvisum för flera inresor, behöver inte testas. Däremot gäller arbets- och uppehållstillstånd.
 • Tunisien – Tunisiens ställning är okänd. Turister som reser under en kortare tid kommer sannolikt inte att begränsas, men för anställnings- och uppehållstillstånd krävs en hälsokontroll, vilket kan leda till avslag i hiv+-situationer.
 • Förenade Arabemiraten – Förenade Arabemiraten kontrollerar inte resenärer som vill stanna i mindre än 60 dagar, men kontroll krävs för alla andra. Tester som utförs utanför Förenade Arabemiraten erkänns inte, och alla som visar sig vara hiv-positiva kommer att utvisas.
 • Jemen – Jemen förbjuder alla hivpositiva personer att resa in i landet. Tester är nödvändiga för längre vistelser, t.ex. för studenter, arbetstagare, flyktingar och invandrare, men besökare som vistas i mindre än 90 dagar behöver inte testas.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Begränsningar för ESTA

Medborgare i länder som ingår i USA:s program för viseringsundantag kan resa in i landet med hjälp av ett elektroniskt resetillstånd (ESTA) i stället för visum.

Före 2010 kunde hivpositiva personer inte resa in i USA med ett ESTA. Men nu när det amerikanska reseförbudet för hiv har avskaffats kan hivpositiva patienter, precis som alla andra, resa till USA med ett ESTA.

Ansök här för din nästa resa, eller kontrollera statusen för ditt befintliga ESTA här.

Naturligtvis kommer de amerikanska myndigheterna att undersöka din bakgrund, och det finns flera skäl som kan påverka godkännandet av din ansökan. Det finns dock ingen anledning att tro att hiv kan orsaka specifika problem.

Om du vill dubbelkolla din behörighet, gå igenom ESTA-frågorna här.

Om du ska resa under en längre tid och ansöka om visum kan du lära dig mer om de frågor du kommer att ställas här.

Att drabbas av hiv under en resa

Att resa med hiv-medicin har störst inverkan på dig som hiv+-turist. Om du reser med specifika läkemedel är det viktigt att du tar hänsyn till alla frågor som är förknippade med läkemedelsresor i allmänhet.

Det är bra att börja med att resa med ett brev från din läkare som förklarar hur du tar din medicin, att förvara medicinen i originalförpackningen och att behålla en kopia av receptet med ditt namn och din adress.

Detta är ett rutinförfarande när du reser till USA med hiv-medicin och andra receptbelagda läkemedel. Den amerikanska tullen kräver ett läkarintyg på engelska som visar att medicinerna är avsedda för personligt bruk. Förvara dessutom dina mediciner i handbagaget om dina incheckade väskor skulle gå förlorade eller bli försenade.

Du bör också försäkra dig om att din reseförsäkring täcker all medicinsk vård som du kan behöva när du är borta från ditt hem och att du har rätt att resa som hiv+-person inom ramen för ditt försäkringsskydd.

Vanliga frågor

Kan jag åka till USA om jag har hiv?
Utan tvekan. Hiv-reseförbudet i USA upphävdes 2010, och det finns inte längre några begränsningar för att resa till USA med hiv.

Är ett hiv-test nödvändigt för att få ett amerikanskt visum?
Nej, ett hiv-test är inte längre nödvändigt för amerikanska visum.

Är det möjligt för hiv-sjuka att resa utomlands?
Definitivt. Förutsatt att du är tillräckligt frisk för att åka och att du har alla nödvändiga mediciner för hela semestern samt en lämplig reseförsäkring.

Vilka länder får du besöka om du har hiv?
Nästan alla västländer har inga begränsningar för hiv-positiva resenärer. Många östliga länder inför begränsningar. De finns dock främst för längre resor, t.ex. student-, arbets- och uppehållstillstånd.

Hur transporterar du hiv-medicin när du reser?
Kontrollera att du har ett läkarintyg och recept som bekräftar att läkemedlet är ditt och krävs för personligt bruk. Kontrollera att medicinen fortfarande finns i originalförpackningen och att du har tillräckligt med medicin för att räcka om din hemresa blir försenad.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Frihet att resa

Med undantag för några få länder på listan ovan har den stora majoriteten av länderna för närvarande inga restriktioner för hiv+-turister som besöker landet under kortare perioder.

När man överväger längre resor, studier, jobb eller vistelse i landet, börjar man känna sig begränsad.

Slutligen bör du dubbelkolla landets begränsningar, se till att du har tillräckliga mediciner och papper för hela resan och se till att du har en lämplig reseförsäkring!