ESTA godkänns inte omedelbart – faktorer som kan orsaka detta

03 sep 15:48

Visum krävs inte för invånare i vissa länder för att besöka USA. De har rätt att besöka landet på turné eller i affärer flera gånger. Detta förfarande kan genomföras med hjälp av ett ESTA-visum, som är ett resetillstånd. Det har dock förekommit rapporter om att ESTA inte utfärdas direkt i vissa fall.

ESTA är en förkortning för Electronic System for Travel Authorization (elektroniskt system för resetillstånd). Den amerikanska regeringens system för resetillstånd är ett viktigt behov för alla besökare som vill resa in i landet. Det är ett särskilt krav för deltagare i Visa Waiver Program (VWP) att registrera sig innan de kommer till USA.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Det är ett program som gör det möjligt för invånare i vissa länder att resa in i USA utan visum.

Den används för att identifiera vilka personer i VWP som har rätt att besöka landet. Detta används av säkerhetsskäl för att fastställa om besöket strider mot lagen eller utgör ett säkerhetsproblem. Detta krävs för att förbättra resesäkerheten genom att få korrekt tillstånd från Förenta staternas resemyndighet.

Enkelt uttryckt är ESTA-visumet nödvändigt för medborgare i länder som har pass som tillåter dem att resa till USA utan visum. Vid registreringen måste du ange grundläggande biografiska uppgifter som måste lämnas in före resan.

Skillnader mellan en visering och ett ESTA

Det är viktigt att komma ihåg att ett ESTA inte garanterar att du kommer in i USA. Detta är den amerikanska tullens och gränsskyddets ansvar. De ansvarar för att avgöra om en besökare ska tas emot eller inte när han eller hon anländer till landet.

Ett ESTA-tillstånd är inte detsamma som ett visum eftersom det inte uppfyller de rättsliga och administrativa villkoren för att ersätta det enligt amerikansk lag. Om du redan har en giltig amerikansk visering behöver du inte heller ansöka om ett ESTA eftersom du kan resa in i landet med den viseringen.

Det bör dock betonas att ett beviljat ESTA, precis som visumet, inte är någon garanti för inresa i landet.

Anledningar till att ditt ESTA är under behandling

När du skickar in ett ESTA finns det tre möjliga resultat. De är följande:

Godkänd auktorisation Godkänd
Om du får det betyder det att ditt ESTA har godkänts och att du nu kan resa.

Tillstånd i väntan på godkännande
Om du märker detta betyder det att screeningförfarandet inte kunde avslutas automatiskt och att det måste granskas närmare. I vissa fall kommer ESTA inte att godkännas omedelbart.

Resor som inte är tillåtna
Om du ser detta betyder det att din ansökan om ESTA-tillstånd har avslagits. Det kan dock vara svårt att hitta orsaken till detta eftersom det ofta inte ges någon motivering när ett ESTA nekas. Du kan dock korshänvisa grunderna för att inte vara behörig för att se om du kan lokalisera problemet i din ESTA-ansökan.

Den vanligaste orsaken till att ett ESTA nekas är ett fel. Därför är det viktigt att vara försiktig och exakt när du fyller i dina uppgifter i ESTA-ansökan. Följande är de vanligaste felen i ESTA-ansökningar:

 • Felaktig information har angetts. Se till att det namn du anger i ansökan stämmer överens med namnet i ditt pass och försök att undvika fel.
 • Ange inga tvetydiga uppgifter. Sök i stället vägledning på områden där du är osäker.
 • Se till att den viktigaste informationen läggs in i apparna.

Om du upptäcker att du har gjort ett misstag eller fel när du fyllde i ditt ESTA kan du alltid ansöka på nytt eller kontakta US Customs and Border Protection för att begära rättelse.

Förutom problem med att lämna in ansökan finns det ytterligare några skäl till varför ditt ESTA kan nekas:

 • Du är en VWP-medborgare som vistades i Irak, Syrien, Iran eller Sudan efter den 1 mars 2011. (Diplomatiska besök är undantagna från denna regel).
 • Du är också irakisk, syrisk, iransk eller sudanesisk medborgare.
 • Du har smittsamma sjukdomar som syfilis och tuberkulos.
 • Du har begått avskyvärda brott som terrorism, bedrägeri eller spionage.
 • Du har någon gång i ditt liv arbetat olagligt i USA.

För att kontrollera statusen för ESTA-ansökan, gå till ESTA-sidan och klicka på ikonen kontrollera ESTA-status .

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

I vissa situationer kommer en resenär att diskvalificeras för ESTA och måste få ett visum för att resa in i USA. Exempel på sådana situationer är:

 • Medborgare i länder som inte deltar i programmet för viseringsundantag.
 • Resenärer får stanna i mer än 90 dagar.
 • Personer som inte har ett e-pass.
 • Resenärer med syfte att arbeta

Med andra ord är ESTA endast tillgängligt för medborgare eller permanent bosatta i VWP-länder. Dessutom måste invånare från alla andra länder ansöka om ett amerikanskt visum för att få resa in i landet.

Det finns också fall där en medborgare i ett VWP-land nekas ett ESTA av olika skäl. I så fall behöver personen ett amerikanskt visum för att resa in i landet.

Ofta ställda frågor

Hur vet jag om min ESTA-ansökan har godkänts?
Du kommer att bli kontaktad inom 72 timmar efter att du skickat in din ansökan om det inte finns några problem.

Får jag ett e-postmeddelande?
Ja, du kommer att få ett e-postmeddelande under hela ESTA-behandlingsperioden.

Hur lång tid tar det innan ett ESTA godkänns?
ESTA-klareringsprocessen tar ungefär 72 timmar.

Hur snart kan jag ansöka om ESTA på nytt?
Efter 24 timmar kan du ansöka om ett ESTA på nytt.

Vem ska jag kontakta om mitt ESTA nekas?
Om du upptäcker ett problem i din ESTA-ansökan ska du kontakta US Customs and Border Protection.

Hur många gånger kan du ansöka om ESTA?
Du kan ansöka så många gånger du vill.

Slutsats

Ett ESTA är ett resetillstånd som används av deltagare i VWP-programmet för att resa in i USA. Endast medborgare i länder som är undantagna från viseringsskyldighet kan ansöka om ESTA. En ESTA-ansökan har tre grundläggande resultat: ansökan är godkänd, ansökan är under behandling och resan är inte tillåten. En pågående ansökan innebär att ansökan inte kan avslutas automatiskt och att den kräver ytterligare uppmärksamhet.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!