Är ESTA en 100-procentig garanti för inresa till USA?

03 sep 21:48

Det elektroniska systemet för resetillstånd (ESTA) är fyllt av tvetydighet. En av de vanligaste orsakerna till förvirring är att om du kommer från ett land som omfattas av Visa Waiver Program är en av VWP:s grundpelare att du kan resa till USA utan visum. Det är förstås förbryllande när man ska kunna resa med bara ett giltigt pass, men man måste också få ett resetillstånd.

USA bryter inte riktigt mot något av de avtal som nämns i VWP eftersom ESTA INTE är ett visum. Förvirring uppstår när individer anser att ESTA är samma robusta dokument som ett visum är. I motsats till ESTA kräver en visering en mycket noggrannare granskning innan den godkänns. ESTA fungerar mer som en extra verifiering av din personliga behörighet att besöka USA.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Är ESTA en garanti för inresa till USA?

ESTA-tillståndet gäller för resor, inte för inresa, men du kan inte resa in i USA utan ett sådant tillstånd. Ja, det är förbryllande. När du fyller i ansökan kommer du att få frågor om din hälsa, din bosättningshistoria, dina reseplaner, ditt polisregister och annan personlig information. Varje steg i ansökan är utformat för att undersöka om du kan resa till USA.

Utan godkännande kommer du inte att kunna gå ombord på något transportsätt till USA, och du kan avvisas på flygplatsen eller hindras från att gå ombord på något fartyg som är på väg till USA eller något av dess territorier. Förenta staterna har tagit ytterligare ett steg för att säkra sina gränser genom att inte låta eventuella hot komma ombord på flygplan eller fartyg som är på väg mot landet.

ESTA är bara ett extra lager av skydd för personer som har ett giltigt pass som medborgare i en medlemsnation.

Säkerställer ESTA att du kommer in i USA? Nej, inte alltid, och därför bör det aldrig betraktas som en garanti. Även om din ESTA-ansökan har godkänts kan du stoppas på flygplatsen och nekas inresa i USA om du flyger till landet.

Detta kan bero på ett antal omständigheter, bland annat:

 • Problem med dokumentation eller formellt pappersarbete
 • Eventuell kriminell historia eller misstankar om besökets illvilliga syfte.
 • En tidigare vägran att åka till eller transitera genom USA

Ett vanligt problem med dokumentation, som kan lösas om du samarbetar med tjänstemännen.

Därför är det viktigt att förstå skillnaden mellan att få ett visum och att komma till USA som medlem i ett av VWP-länderna.

Skillnaden

När du ansöker om en visering kan du göra det av olika skäl, bland annat:

 • Arbete
 • Skola
 • Uppehållstiden förlängdes

När du använder VWP-tillståndet och ansöker om ett ESTA:

 • Du får stanna i upp till 90 dagar.
 • Du får göra affärer, men du får inte arbeta för någon.
 • Utan visum kan du resa överallt i USA och dess territorier.

Den grundläggande skillnaden är att medan ett visum kan ta månader att accepteras, kan ett ESTA erhållas på så lite som 24 timmar. Resenärer måste ansöka om visum i länder som inte är medlemmar i VWP. Visumansökningar avslås ofta. ESTA godkänns vanligtvis.

I båda fallen finns det ingen garanti för att du kommer att tillåtas resa in i USA eller dess territorier, men det finns en mycket god chans att du inte kommer att nekas inresa. ESTA ökar sannolikheten för att du ska passera gränsen utan incidenter.

Processen

ESTA-förfarandet börjar med att hitta en pålitlig källa för att lämna in ESTA-ansökan. Den lämpliga källan kommer att ha kunskap som reserådgivare för att kontrollera dina uppgifter och hjälpa till att upptäcka några av de vanliga problem som ofta hindrar ansökningar från att godkännas. Du kan komma till applikationen just nu!

Ansökningsförfarandet består av flera faser, och om du har följande dokument till hands kan det göra det mycket enklare.

 • För att undvika problem är det viktigt att ditt pass är giltigt under hela resan.
 • Adresser och medicinska uppgifter är exempel på personlig information.
 • Tänk på att varje person som följer med dig måste lämna in sin egen ansökan, det finns inga ”delade godkännanden”.

När du fyller i ansökan ska du svara ärligt på alla frågor, men tänk på att många människor ger vad de uppfattar som ärliga svar, men att de är felaktiga. Genom att låta en tjänst granska din ansökan med avseende på några av de vanligaste problemen kan du undvika att få avslag.

Om du inte har det ”nya” e-passet måste du skaffa ett. Alla som använder ESTA via VWP måste ha ett e-pass.

Inresa till Förenta staterna

ESTA kommer att krävas vid två tillfällen: när du går ombord på ditt flyg till USA och när du kommer in i landet. När du får ditt tillstånd via e-post skriver du ut det och sparar det tillsammans med resten av din dokumentation. Om du lyckas passera gränsen utan resetillstånd kommer du att stoppas, förmodligen kvarhållas och eventuellt avvisas och skickas tillbaka dit du kom ifrån.

Det är betydligt smidigare att ansöka online, få tillstånd och behålla det tillsammans med ditt pass.

Kan jag nekas ett ESTA?

Förnekanden är ovanliga, och när de förekommer beror det oftast på att en fråga besvarades ärligt men felaktigt. Lite hjälp kan vara till stor hjälp för att se till att du inte blir avvisad.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Är ett godkännande en garanti?

Även om ESTA-godkännande inte är en garanti är det kanske det som ligger närmast en sådan för USA. Det kan inte användas i stället för en visering om du vill åka till USA för att arbeta, och det kan inte användas i stället för en visering om du vill åka till USA för att studera, men det är det enda alternativet för att resa in i USA utan visering från ett VWP-land.

När du väl har fått tillstånd ska du betrakta dig som godkänd enligt den amerikanska regeringens normer, och dokumentet bör vara mer än tillräckligt för att du enkelt ska kunna passera genom tullkontrollen. Det borde gå bra så länge du är sanningsenlig under ansökningsprocessen, ditt pass är ett e-pass och det är giltigt.

Att använda rätt källa för din ESTA-ansökan är det första steget för att se till att du får ditt godkännande snabbt och utan förseningar. Mer information hittar du HÄR.