Mitä odottaa: Brexitin jälkeinen matkustaminen Yhdysvaltoihin Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

08 syys 13:37

Ei ole epäilystäkään siitä, että EU:sta eroaminen vaikuttaa jollain tavalla kaikkiin britteihin! Erityisesti ne, jotka viettävät huomattavan paljon aikaa ulkomailla.

Ja jos haluat matkustaa ulkomaille, saatat haluta tehdä sen juuri nyt.

Se voi nimittäin muuttua hyvin pian melko vaikeaksi!

Toistaiseksi matkustaminen muihin EU-maihin on ollut viisumivapaata. Myös Yhdysvaltoihin matkustaminen oli helppoa, koska siihen tarvittiin vain ESTA-lupa. Brexitin jälkeen saattaa kuitenkin tulla käyttöön uusi brittiläinen matkustusasiakirja, jonka vuoksi lupaa voi joutua odottamaan kuukausia ja hinnat saattavat nousta.

Mikä siis muuttuu ja milloin se tapahtuu?

Ja pitäisikö sinun tietysti olla huolissasi siitä, että vierailet Yhdysvalloissa?

Yksinkertainen vastaus on EI.

Tämä on syy!

MATKUSTAT YHDYSVALTOIHIN?


Onko sinulla U.S. ESTA VISA -matkustuslupa? Jos sinulla on ESTA-hakemus, tarkista, onko se vielä voimassa!

Yhdistynyt kuningaskunta on eroamassa Euroopan unionista.

Toistaiseksi Brexit-tarina on ollut täynnä kiistoja. Ja kun menettelystä keskustellaan tarkemmin, olemme kaikki ymmällämme.

Kaikella EU:n valvonnassa olevalla toiminnalla, johon Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu, on suurin vaikutus Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä tarkoittaa, että kun EU:sta eroaminen on saatu päätökseen, kaikki lait, ohjelmat ja niin edelleen muuttuvat. Se pätee tietysti myös kaikkiin matkailun osa-alueisiin.

Vielä on epäselvää, milloin prosessi saadaan päätökseen ja milloin kaikki nämä muutokset tulevat voimaan. Koska Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n väliset keskustelut ovat vielä kesken, emme tiedä, millaiseen lopputulokseen päädytään.

Tämä tietysti jättää meidät kaikki miettimään elämää ja matkustamista Brexitin jälkeen. Sekä muita asioita, joilla voi olla vaikutusta matkoihisi.

On kuitenkin tiettyjä asioita, jotka voimme ennakoida suurella varmuudella. Ja jotkut tiedämme varmasti.

Skenaario voi näyttää tältä!

Yhdistynyt kuningaskunta Brexitin jälkeen

Yhdistynyt kuningaskunta on epäilemättä erilainen paikka Brexitin jälkeen.

Jotkut saattavat olla eri mieltä tästä väitteestä, mutta asiat tulevat epäilemättä muuttumaan. Erityisesti ihmisille, jotka matkustavat tai harjoittavat liiketoimintaa ulkomailla. Yksinkertaisesti siksi, että Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ei enää sovelleta samoja lakeja kuin EU:hun.

Tämä tarkoittaa sitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan passit saattavat menettää aiemmat korkeat pisteensä matkustamisen vapausluokituksessa, joka osoittaa eri passien arvon matkustamisen kannalta.

Tästä syystä matkailijat vastaavat usein kysymykseen ”miksi pysyä EU:ssa?”, että matkustamisen vapaus ja sen säilyttäminen on välttämätöntä! Eikä ole epäilystäkään siitä, että tähän vaikutetaan jossain määrin.

Brexitillä ei kuitenkaan ole suoraa vaikutusta Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten matkustamiseen Yhdysvaltoihin.

Ainakin toistaiseksi!

Brexitin jälkeinen matkustaminen Yhdysvaltoihin

Kun Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta, matkustajiin kohdistuu merkittäviä muutoksia. On syytä olettaa, että ulkomaille matkustamiseen saatetaan tarvita uusi brittiläinen matkustusasiakirja. Ainakin vierailemalla maissa, joissa Yhdistynyt kuningaskunta ei neuvottele helpommista matkustusvaatimuksista.

MATKUSTAT YHDYSVALTOIHIN?


Onko sinulla U.S. ESTA VISA -matkustuslupa? Jos sinulla on ESTA-hakemus, tarkista, onko se vielä voimassa!

Toistaiseksi kaikki tämä on kuitenkin pelkkää spekulaatiota, koska Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus tai EU ei ole antanut selkeää varoitusta siitä, mitä voi tapahtua.

Mutta tietyt asiat me tiedämme!

Mitä tiedämme varmasti

Jotkut saattavat olla huolissaan siitä, miten brexit voi vaikuttaa viisumivapausohjelmaan, joka mahdollistaa vaivattoman matkustamisen Yhdysvaltoihin vain ESTA-hakemuksella. Huolta herättää se, että useat VWP-maat ovat myös EU:n jäseniä. Näin ollen saattaa vaikuttaa siltä, että tätä aloitetta hallinnoi EU.

ESTA VWP -vaatimuksia ei kuitenkaan muuteta Brexitin jälkeenkään.

Tämä tavanomainen matkustusasiakirja perustuu Yhdysvaltojen hyväksymiin ohjeisiin, ja se on kehitetty lisäämään kansainvälisen matkustamisen vapautta.

Näin ollen ESTA on toistaiseksi ainoa lupa, jota tarvitaan Yhdysvaltoihin matkustaessa, jos kaikki matkan osa-alueet ovat ESTA-vaatimusten mukaisia.

Muusta syystä sinun on hankittava viisumi.

Ja kuten aiemmin todettiin, on mahdollista, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ESTA-lupatilanne muuttuu tulevaisuudessa. Jos näin tapahtuu, viisumin hankkimisesta tulee vaatimus kaikille Yhdistyneen kuningaskunnan matkustajille.

Toistaiseksi ne ovat kuitenkin vain villejä arvauksia siitä, mitä voi tapahtua.

Toistaiseksi skenaario on seuraava!

Jos olet Ison-Britannian kansalainen, joka lentää Yhdysvaltoihin, matkustuslupasi määräytyy VWP-ohjelman mukaan, ja tarvitset ESTA-luvan todisteeksi luvasta. On vain yksi asia, joka saattaa tehdä tästä erilaisen. Tämä on Yhdysvaltain hallituksen kanta siihen, miten matkustusvapautta valvotaan, kun on kyse maahan saapumisesta.

Matkusta Yhdysvaltoihin ESTA-palkin avulla

Unohdetaan kaikki oletukset ja ajatukset siitä, mitä voisi tapahtua ja miten asiat voisivat kehittyä ajan mittaan.

Toistaiseksi tiedämme, että Brexitillä ei ole suoraa vaikutusta ESTA-matkoihin Yhdysvalt oihin. Yksinkertaista, koska ohjelmaan osallistuvat ESTA VWP -maat eivät ole EU:n alaisia.

Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö nämä muutokset olisi tervetulleita kaikille, jotka harkitsevat matkaa Yhdysvaltoihin lähitulevaisuudessa tai matkustavat sinne säännöllisesti. Koska viisumia ei tarvitse hankkia, ESTA vaikuttaa suuresti siihen, miten ihmiset matkustavat Yhdysvaltoihin.

Menettely on nopeampi ja edullisempi matkustajalle.

VWP-maat eivät kuitenkaan ole kiveen hakattuja, ja luettelo voi muuttua tulevaisuudessa. Yhdysvalloilla on valtuudet valita, mitkä valtiot sisällytetään luetteloon ja mitkä jätetään sen ulkopuolelle.

Ei ole mitään syytä uskoa, että Yhdistynyt kuningaskunta menettää osallistumisensa viisumivapausohjelmaan Brexitin jälkeen tai milloin tahansa tulevaisuudessa. Jos Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät kuitenkaan kykene luomaan vahvoja siteitä Brexitin jälkeen, tällainen tilanne on erittäin todennäköinen.

Näin ollen voimme todeta, että Brexitin ja sen jälkeisen ajan perimmäinen ongelma on epäselvyys.

Entä jos Yhdysvallat päättää muuttaa VWP-maiden luetteloa ja Yhdistynyt kuningaskunta menettää paikkansa?

MATKUSTAT YHDYSVALTOIHIN?


Onko sinulla U.S. ESTA VISA -matkustuslupa? Jos sinulla on ESTA-hakemus, tarkista, onko se vielä voimassa!

Matkustaa Yhdysvaltoihin viisumilla

Tämä saattaa olla matkailijoille vakuuttavin syy lähteä EU:sta.

Yksinkertaisesti siksi, että jos Brexit-prosessi vaikuttaa epäsuorasti VWP-ohjelmaan, brittiläiset saattavat joutua tulevaisuudessa hakemaan viisumia matkustaakseen Yhdysvaltoihin. Tämä saattaa olla todella hankalaa sen jälkeen, kun olet tottunut ESTA-luvan hankkimisen mutkattomaan prosessiin.

Emme kuitenkaan voi mitenkään tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

Matkailu lähitulevaisuudessa

Kuten aiemmin todettiin, Brexitin ei pitäisi vaikuttaa lähitulevaisuudessa menettelyyn, jolla Yhdistyneestä kuningaskunnasta läh detään Yhdysvaltoihin.

Koska matka on kuitenkin arvaamaton, on pakottava syy suunnitella se mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin. Toistaiseksi ESTA-luvan saaminen, joka oikeuttaa matkustamaan Yhdysvaltoihin tietyin edellytyksin, on yksinkertaista ja nopeaa.

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on lisäkysymyksiä siitä, miten brexit voi vaikuttaa Yhdistyneestä kuningaskunnasta Yhdysvaltoihin suuntautuviin matkasuunnitelmiisi.