Mikä on VWP:n ja ESTA:n tulevaisuus: Asiantuntijoiden lausunto

22 heinä 08:42

Viisumivapausohjelma on alusta lähtien ollut suuri menestys ohjelmana, joka mahdollistaa nopeamman ja helpomman matkustusluvan saamisen.

Tämä ohjelma tarjoaa merkittäviä etuja kaikille, jotka aikovat saapua Yhdysvaltoihin vapaa-ajanviettoa, liiketoimintaa tai kauttakulkua varten suhteellisen lyhyeksi ajaksi.

Yhdysvallat on kuitenkin kaukana siitä, että se tarjoaisi suurempaa matkustusvapautta kaikille, jotka haluavat vierailla maassa. Suurimmaksi osaksi tulevaisuudessa saatetaan soveltaa tiukempia lakeja.

Pidimme siitä tai emme, Yhdysvalloilla on hyvä syy tehdä juuri niin.

Tämä tarkoittaa, että ei ole mitään lupauksia siitä, että viisumivapausohjelma toimii jatkossakin niin kuin se on aiemmin toiminut! Vaikka ohjelmaan tehtävistä suurista muutoksista ei olekaan erityisiä uutisia, meidän on pidettävä tämä mielessä ja tutkittava sitä.

Ja tietysti se on tärkeää myös sinulle!
Ihmiset, jotka vierailevat Yhdysvalloissa eri tarkoituksissa.

Yksinkertaisesti siksi, että VWP- tai ESTA-hakemusprosessiin tehdyt muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, miten matkustat Yhdysvaltoihin tulevaisuudessa.
Mikä on siis VWP:n tulevaisuus, ja kuinka varmoja voimme olla ESTA:sta tiettyjen maiden kansalaisten matkustuslupana?

Kansainväliset suhteet

Yhdysvaltojen hallitus tekee kaikki VWP- ja siten myös ESTA-ohjelmia koskevat päätökset. Muut valtiot vain noudattavat niiden asettamia rajoituksia, koska se on ainoa tapa helpottaa niiden kansalaisten vierailuja Yhdysvaltoihin.

MATKUSTAT YHDYSVALTOIHIN?


Onko sinulla U.S. ESTA VISA -matkustuslupa? Jos sinulla on ESTA-hakemus, tarkista, onko se vielä voimassa!

Tämä saattaa vaikuttaa yksipuoliselta, mutta tosiasia on, että VWP-ohjelma on vain Yhdysvaltojen perustama ohjelma, joten Yhdysvallat määrittelee ne vaatimukset, joiden mukaan ihmiset päästetään maahan.

Kun on kyse matkustusrajoitusvalinnoista, kyse on Yhdysvaltojen ja muiden maiden välisistä kansainvälisistä suhteista. Juuri tähän meidän on katsottava, voidaanko tulevaisuudessa tehdä mukautuksia.

Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun Trumpin hallinto on virassa.
Yksinkertaisesti siksi, että he ovat pahamaineisia hätäisistä ja puolueellisista johtopäätöksistä.

Kun tarkastellaan VWP-maita ja niiden yhteyksiä Yhdysvaltoihin, ei ole selviä merkkejä siitä, että merkittäviä muutoksia olisi tulossa. Toistaiseksi Trumpin hallinto on pyrkinyt entistä voimakkaammin estämään muslimien maahanmuuton maahan! Tämä on tietenkin herättänyt paljon keskustelua!

Kun tarkastelemme VWP-maita, ainoat rajoitukset, joita on tähän mennessä pantu täytäntöön, eivät kuitenkaan ole liittyneet matkustusluvan saamiseen vaan pikemminkin varsinaiseen matkustusmenettelyyn. Tässä tilanteessa kyse on uusista rajoituksista, jotka koskevat käsimatkatavaroita ja sitä, mitä saa tuoda mukanaan lentokoneeseen.

On kuitenkin syytä uskoa, että tiettyjä muutoksia voidaan vielä tehdä erilaisten maapallolla meneillään olevien prosessien seurauksena, jotka todennäköisesti vaikuttavat jossain määrin Yhdysvaltojen ja muiden valtioiden välisiin kansainvälisiin suhteisiin tulevaisuudessa!

Brexitin jälkeiset muutokset

Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista on ja tulee jatkossakin olemaan keskeinen aihe kansainvälisissä suhteissa. Eikä ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä menettely vaikuttaisi Yhdysvaltoihin suuntautuvien matkojen vapauteen.

MATKUSTAT YHDYSVALTOIHIN?


Onko sinulla U.S. ESTA VISA -matkustuslupa? Jos sinulla on ESTA-hakemus, tarkista, onko se vielä voimassa!

Matkustaminen Yhdysvaltoihin Brexitin jälkeisenä aikana voi olla hieman haastavampaa, mutta vain jos Yhdysvallat päättää rajoittaa Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulevien vierailijoiden matkustamista.
Jos EU:lla olisi sananvaltaa VWP-ohjelmassa, Yhdistynyt kuningaskunta luopuisi epäilemättä merkittävästä matkustusjoustavuudesta. VWP:n osalta Yhdysvallat on kuitenkin asettanut säännöt. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että Yhdistyneellä kuningaskunnalla on vahvat siteet Yhdysvaltoihin, jotta se voidaan edelleen tunnustaa VWP-maaksi.

Toistaiseksi ei ole mitään viitteitä siitä, että Yhdistynyt kuningaskunta poistettaisiin VWP-ohjelmasta sen EU:sta eroamisen jälkeen, mikä tarkoittaa, että meidän on odotettava ja seurattava, miten kaikki kauppaneuvottelut etenevät, mikä johtaa lopulta matkustusvapautta koskeviin keskusteluihin.

Matkailunvapauden osalta on kuitenkin syytä etsiä muutakin, ja Yhdysvallat on tässä tapauksessa erinomainen malli, jota kannattaa seurata.

Laiton maahanmuutto: EU:n esimerkki

Laiton maahanmuutto EU:hun on lisääntynyt dramaattisesti viime vuosina. Tämä johtuu pääasiassa avoimista rajoista ja ”pakolaisten vastaanottopolitiikasta”, joka toimii verukkeena laittomien maahanmuuttajien pääsylle EU:hun.

Yhdysvallat voi ottaa tästä esimerkkiä ja aikoo ottaa siitä mallia. Yksinkertaisesti siksi, että se osoittaa, mihin matkustusvapauden lisääntyminen ja rajavalvonnan väheneminen voivat johtaa. Lisäksi on otettava huomioon, että suurin osa näistä maahanmuuttajista on peräisin muslimimyönteisistä maista. Tämä tuo sen Trumpin hallinnon tietoon!

Tätä tilannetta voitaisiin käyttää esimerkkinä siitä, miksi Yhdysvaltojen on vahvistettava rajojaan ja parannettava matkustuslupia.

Kyllä, pitkällä aikavälillä tämä voi muuttaa viisumivapausohjelman perustaa, mikä tarkoittaa, että VWP-maiden asukkaat voivat joutua kohtaamaan tiukemman luvan.

Kotimaan turvallisuus

Kokonaiskuvan hahmottamiseksi on muistettava, että näitä matkustusrajoitusten ja rajavalvonnan muutoksia ei toteuteta mielivaltaisesti.

Kaiken tämän takana on kotimaan turvallisuus.

MATKUSTAT YHDYSVALTOIHIN?


Onko sinulla U.S. ESTA VISA -matkustuslupa? Jos sinulla on ESTA-hakemus, tarkista, onko se vielä voimassa!

Se tarkoittaa, että niin kauan kuin Yhdysvaltojen turvallisuuteen ja sen kansalaisten turvallisuuteen kohdistuu uhkia, meillä on matkustusrajoituksia! Ja jos kansainvälinen tilanne huononee, voimme vain odottaa, että syntyy uudenlaisia rajoituksia.

Jos siis aiot matkustaa Yhdysvaltoihin, on parempi tehdä se ennemmin kuin myöhemmin. Riippumatta siitä, mistä olet lähdössä, myös VWP-maista, sinun on varmistettava, että sinuun ei sovelleta uusia, tiukempia matkustusvaatimuksia!

On syytä huomata, että taustatarkastukset tiukentuvat epäilemättä ajan myötä. Tämän vuoksi sinun on oltava varovainen paitsi matkustaessasi myös vierailuasi edeltävinä päivinä.

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää matkustusturvallisuudesta, matkustusrajoituksista tai tulevista muutoksista.