Τι πρέπει να κάνω αν δεν εγκριθεί η άδεια ταξιδιού;

Εάν λάβατε την απάντηση “Travel Not Authorized” στην αίτησή σας για ταξιδιωτική άδεια, αλλά επιθυμείτε να συνεχίσετε τα σχέδιά σας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών στη διεύθυνση https://estatousa.com/ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης για βίζα. Η άρνηση χορήγησης ταξιδιωτικής άδειας απαγορεύει μόνο το ταξίδι στο πλαίσιο του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και δεν αποτελεί προσδιορισμό της επιλεξιμότητας για θεώρηση για ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε περίπτωση που δεν σας χορηγηθεί άδεια εισόδου, κανένα δικαστήριο δεν θα έχει δικαιοδοσία να επανεξετάσει τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας ESTA.