Η ομάδα μου είναι κλειδωμένη και δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το αναγνωριστικό ομάδας. Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στην αίτησή μου;

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε μεμονωμένη αίτηση στην ομάδα επιλέγοντας “Check Individual Status” (Έλεγχος ατομικής κατάστασης) στην ενότητα “Check ESTA Status” (Έλεγχος κατάστασης ESTA).