Γιατί δεν μπορώ να προσθέσω περισσότερες εφαρμογές στην ομάδα μου;

Οι αιτήσεις μπορούν να προστεθούν σε μια ομάδα (μέγιστο 50) εφόσον ΔΕΝ έχει γίνει πληρωμή. Μόλις κάνετε αίτηση για μια ομάδα, έχετε 7 ημέρες για να πληρώσετε. Μόλις πληρωθεί η ομάδα, δεν θα μπορείτε πλέον να προσθέσετε αιτήσεις στην ομάδα. Για να υποβάλετε περισσότερες αιτήσεις, μπορείτε είτε να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα είτε να υποβάλετε μεμονωμένες αιτήσεις. Δεδομένου ότι η δυνατότητα να ταξιδέψετε με ESTA δεν εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιωτικοί σας εταίροι έχουν υποβάλει αίτηση, δεν έχει σημασία αν υποβάλλετε αίτηση ομαδικά ή μεμονωμένα.