Prečo nemôžem do svojej skupiny pridať ďalšie aplikácie?

Žiadosti je možné pridať do skupiny (maximálne 50), pokiaľ sa NEvykoná platba. Po podaní žiadosti o skupinu máte 7 dní na zaplatenie. Po zaplatení skupiny už nebudete môcť pridávať žiadosti do skupiny. Ak chcete predložiť viac žiadostí, môžete vytvoriť novú skupinu alebo predložiť jednotlivé žiadosti. Keďže možnosť cestovať s povolením ESTA nezávisí od toho, ako vaši partneri podali žiadosť, nezáleží na tom, či žiadate v skupine alebo jednotlivo.