Proč nemohu do skupiny přidat další aplikace?

Žádosti lze přidat do skupiny (maximálně 50), pokud NENÍ provedena platba. Po podání žádosti o zařazení do skupiny máte 7 dní na zaplacení. Po zaplacení skupiny již nebude možné do skupiny přidávat žádosti. Chcete-li podat více žádostí, můžete vytvořit novou skupinu nebo podat jednotlivé žádosti. Vzhledem k tomu, že možnost vycestovat s povolením ESTA nezávisí na tom, jakým způsobem vaši partneři podali žádost, nezáleží na tom, zda žádáte ve skupině nebo jednotlivě.