Resa med två pass till USA och resten av världen

03 sep 17:06

Det enda sättet att resa ut ur landet är med ett pass. Det bör noteras att vissa pass anses vara säkrare än andra. Detta är de mest kraftfulla passen i världen, eftersom de ger den största reseflexibiliteten. Det är de som gör det möjligt för dig att ta dig till så många länder som möjligt utan att behöva visum eller något annat särskilt tillstånd från dessa länder.

För att ett pass ska vara effektivt finns det flera faktorer som måste beaktas. Henley & Partners Henley Passport Index (HPI) anses allmänt vara en standard för att utvärdera passets styrka. Varje pass i världen rankas efter hur mycket frihet det ger innehavaren att resa. Medborgare i alla suveräna länder har rätt till pass. För att resa in i ett annat land behöver du ett av dessa papper. Visum krävs dock också på flera ställen. Resenärer från vissa länder kan under särskilda omständigheter få resa in i ett land utan visum. I de flesta fall beror detta på pakter som slutits mellan de två berörda regeringarna. I dessa fall räcker det med resenärens pass. Ju fler länder en besökare kan besöka utan visum, desto mer värdefullt blir passet.

Att kunna resa till flera länder med något av följande inresekrav värderas högt av HPI.

 • Endast ett pass räcker.
 • Online viseringsundantag/elektroniskt resetillstånd (ETA)
 • Visum för enbart ankomst

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Internationellt sett tar man hänsyn till en rad olika faktorer när man rankar de mest respekterade nationerna och invånarna. Detta gör det möjligt för oss att förstå hur olika nationaliteter påverkar friheten att resa. Här tittar vi på just detta. Över 160 länder ingår i denna rankning av resefrihet. Detta är de tio främsta länderna när det gäller fri rörlighet:

 • Tyskland
 • Sverige
 • Finland
 • Spanien
 • Italien
 • Frankrike
 • De brittiska öarna
 • Belgien
 • Nederländerna
 • Danmark

Om du får medborgarskap i ett av dessa länder kan du resa fritt över hela världen på fler sätt än du kan föreställa dig. Vi gör det möjligt för människor från hela världen att resa till platser som annars skulle vara oåtkomliga. Det är viktigt att komma ihåg att även om du bara planerar att resa till ett av VWP-länderna en gång kan du behöva ett andra pass från det landet. För personer från vissa länder är det helt enkelt för svårt att få visum. Men oavsett vilket land du väljer att ha dubbelt medborgarskap med finns det alltid ett förfarande för att faktiskt skaffa ett andra pass, vilket är mer sagt än gjort.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Vilka är de viktigaste metoderna för att få ett andra pass?

Dubbelt medborgarskap är tillåtet i USA. Först måste du flytta till ett nytt land och genomgå naturaliseringsförfarandet för att bli medborgare och få ett pass. Du kan få ett andra pass för dig själv och dina barn om du undrar om det är möjligt. I vissa fall kan du få ett uppehållstillstånd för din make/maka, dina barn och till och med dina föräldrar, beroende på vilket program du investerar i.

I Portugal till exempel kan barn ansöka om uppehållstillstånd genom programmet Golden Visa. EU-medborgare kan också ansöka om portugisiskt medborgarskap efter att ha varit bosatta i Portugal i fem år, vilket ger dem rätt att studera, arbeta och resa inom EU.
Som ett resultat av detta kommer studenterna att kunna dra nytta av lägre terminsavgifter vid flera högskolor runt om i Europa.

Det är möjligt att bli medborgare i en viss nation även om dina föräldrar är medborgare i den nationen, även om du är född i ett annat land och har tillbringat hela ditt liv i det land där du för närvarande är medborgare.
Trots att detta är den enklaste metoden för att få ett andra medborgarskap är det bara ett fåtal personer som kan göra det eftersom deras föräldrar eller mor- eller farföräldrar är födda på rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt område.

I vissa länder som tillåter det är detta den enda metoden för att få ett andra pass.
Även om förfarandet skiljer sig mycket från land till land, varierar även tiden det tar att naturalisera sig och bli medborgare. I vissa länder är det enkelt och snabbt att avlägga advokatexamen, men det kan kosta dig en hel del pengar. Ett annat alternativ är att gå igenom ett svårare naturaliseringsförfarande, som kan kräva att en person stannar i landet i upp till fyra eller fem år, lär sig språket på en grundläggande nivå och klarar ett särskilt prov.

Begreppet ”investering” är egentligen inte tillämpligt här. Det är mer som att köpa sig ett nytt medborgarskap, det är mer som det. Detta alternativ kallas Citizenship by Investment (medborgarskap genom investeringar) och är tillåtet i flera länder.

Vissa förmåner är fortfarande tillgängliga om du har ett mycket värdefullt pass. Med andra ord, eftersom du är medborgare i ett land som är gynnsamt för dem och har ett utmärkt rykte i världen, kommer myndigheterna att uppfatta dig annorlunda. Att skaffa ett andra pass är ett klokt beslut som gör det mycket enklare att resa. Men även om du har ett pass är det inte säkert att du får den behandling du behöver.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!