08 syys 13:32

Opiskelu Yhdysvalloissa ESTA-viisumilla

Voinko osallistua opetukseen tai opiskella Yhdysvalloissa ilman opiskelijaviisumia?

Kaikilla ulkomaalaisilla, jotka haluavat saapua Yhdysvaltoihin, on oltava viisumi, joko väliaikaista oleskelua varten myönnettävä ei-maahanmuuttajan viisumi tai pysyvää oleskelua varten myönnettävä maahanmuuttajan viisumi. Ulkomaalaisilla opiskelijoilla on oltava opiskelijaviisumi, joka voi olla joko F-1- tai M-1-viisumi. Tarvittavan opiskelijaviisumin tyyppi riippuu opintojaksosta ja koulun tyypistä.

Yliopistot tai korkeakoulut, lukiot, yksityiset peruskoulut, seminaarit ja konservatoriot ovat kaikki esimerkkejä oppilaitoksista. F-1-opiskelijaviisumia käyttävät myös muut akateemiset oppilaitokset, kuten kielikoulutusohjelmat. M-1-opiskelijaviisumia käyttävät ammatilliset tai muut hyväksytyt muut kuin akateemiset oppilaitokset, lukuun ottamatta kielikoulutusohjelmia.

Turistiviisumi (B-viisumi) sopii paremmin, jos matkustat vapaa-ajan opintoja varten kuin todistuksia tai tutkintoja varten, jotka ovat vain lyhytaikaisia. F-1-viisumi tarvitaan kaikkiin opintoihin, jotka johtavat todistukseen, kuten tutkintoon.

MATKUSTAT YHDYSVALTOIHIN?


Onko sinulla U.S. ESTA VISA -matkustuslupa? Jos sinulla on ESTA-hakemus, tarkista, onko se vielä voimassa!

Viisumivapausohjelmassa matkustavilla opiskelijoilla on oltava passi.

Passeihin on sisällyttävä erityisiä turvatoimenpiteitä, ja niiden on oltava sähköisiä passeja, joissa on sähköisen passin logo ja istutettu elektroninen siru. VWP-kriteerit ovat seuraavat:

  • Elämäkertasivulla on oltava koneellisesti luettava vyöhyke.
  • Sen on oltava sähköinen passi, jossa on digitaalinen siru, joka sisältää passinhaltijan biometriset tiedot.

VOIVATKO OPISKELIJAT, JOILLA ON ESTA-VIISUMI, OSALLISTUA KURSSEILLE TAI OPISKELLA YHDYSVALLOISSA?

OPISKELIJAT TULEVAT YHDYSVALTOIHIN OPISKELEMAAN, JA HEILLÄ ON OLTAVA OPISKELIJAVIISUMI. HE VOIVAT OPISKELLA YHDYSVALLOISSA ESTA-VIISUMILLA, MUTTA HEIDÄN ON TÄYTETTÄVÄ TIETYT VAATIMUKSET. HE VOISIVAT SUORITTAA KURSSEJAAN MATKUSTAESSAAN VIISUMIVAPAUSOHJELMAN PUITTEISSA. IHMETTELET VARMASTI, MITKÄ OVAT VAATIMUKSET.

Mitkä ovat kurssin ennakkoedellytykset, jotta opiskelijat voivat käyttää ESTA-järjestelmää opiskelijaviisumin sijasta?

Aluksi istunnot voivat kestää enintään kolme kuukautta tai 90 päivää, ja niiden keston on oltava alle 18 tuntia viikossa. Tämä tarkoittaa, että opiskelijat, jotka suorittavat muita kuin pysyviä kursseja ja täyttävät viikkotuntivaatimuksen, voivat opiskella ilman viisumihuolia. Yksi tämän eduista on se, että heidän ei tarvitse ottaa sairausvakuutusta, jota vaaditaan opiskelijaviisumeissa matkustusluvan saamisen yhteydessä.

Mitkä koulut antavat opiskelijoiden opiskella kurssejaan?

Ne, jotka haluavat opiskella ilman opiskelijaviisumia, voivat opiskella vain muutamissa korkeakouluissa. He voivat ottaa kielitunteja missä tahansa valtion hyväksymässä oppilaitoksessa. Heillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käydä ammatillisia kursseja kouluissa tai yliopistoissa, elleivät he ole sopineet asiasta etukäteen. Näissä tapauksissa he voivat oppia messuilla/näyttelyissä, ammatillisissa järjestöissä, yrityksissä, tuotantolaitoksissa ja muissa epävirallisissa koulutustapahtumissa ja -tiloissa.

Voivatko opiskelijat saada opintopisteitä ESTA-valtuutuksella?

Jos opiskelija aikoo opiskella Yhdysvalloissa tavoitteenaan valmistuminen, opiskelijaviisumi on suositeltavampi vaihtoehto. Tämä johtuu siitä, että ESTA:n siirtymäkauden aikana suoritetuista kursseista ei myönnetä opintopisteitä.

MATKUSTAT YHDYSVALTOIHIN?


Onko sinulla U.S. ESTA VISA -matkustuslupa? Jos sinulla on ESTA-hakemus, tarkista, onko se vielä voimassa!

Entä jos ESTA-lupa päättyy?

Ennen yhdysvaltoihin matkustamista ihmisten tulee jatkuvasti tarkistaa ESTA-hakemustensa tila saadakseen valtuutusnumerot ja vanhentumispäivät. Tämä voidaan tehdä täyttämällä verkkolomake, jossa on passin tiedot ja nimet. Hakemuksen on oltava edelleen voimassa, jotta niille voidaan myöntää lupanumerot ja voimassaolon päättymispäivät. Jos heidän ESTA-hakemuksensa on vanhentunut, heidän on haettava uusi hakemus ennen Yhdysvaltoihin lentämistä.