27 Αυγ 14:04

Σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες με βίζα ESTA

Μπορώ να παρακολουθήσω μαθήματα ή να σπουδάσω στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς φοιτητική βίζα;

Κάθε ξένος υπήκοος που επιθυμεί να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διαθέτει θεώρηση, είτε μη μεταναστευτική θεώρηση για προσωρινή διαμονή είτε μεταναστευτική θεώρηση για μόνιμη διαμονή. Οι αλλοδαποί φοιτητές πρέπει να διαθέτουν φοιτητική βίζα, η οποία μπορεί να είναι είτε βίζα F-1 είτε βίζα M-1. Ο τύπος της απαιτούμενης φοιτητικής βίζας εξαρτάται από τον κύκλο σπουδών και τον τύπο της σχολής στην οποία φοιτάτε.

Τα πανεπιστήμια ή κολέγια, τα γυμνάσια, τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, τα σεμινάρια και τα ωδεία αποτελούν παραδείγματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι φοιτητικές βίζες F-1 χρησιμοποιούνται επίσης από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων γλωσσικής κατάρτισης. Οι βίζες σπουδαστών Μ-1 χρησιμοποιούνται από επαγγελματικά ή άλλα εγκεκριμένα μη ακαδημαϊκά ιδρύματα, εξαιρουμένων των προγραμμάτων γλωσσικής κατάρτισης.

Η τουριστική βίζα (Β) είναι ιδανικότερη αν ταξιδεύετε για σπουδές αναψυχής παρά για πιστοποιητικά ή πτυχία που προορίζονται μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα. Η βίζα F-1 απαιτείται για κάθε σπουδή που οδηγεί σε πιστοποίηση, όπως π.χ. ένα πτυχίο.

ΤΑΞΙΔΕΎΕΤΕ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ;


Έχετε Ταξιδιωτική Άδεια ESTA VISA των ΗΠΑ; Εάν έχετε υποβάλει αίτηση ESTA, ελέγξτε αν είναι ακόμη έγκυρη!

Οι φοιτητές που ταξιδεύουν στο πλαίσιο του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης πρέπει να έχουν διαβατήριο

Τα διαβατήρια πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας και να είναι ηλεκτρονικά διαβατήρια με λογότυπο ηλεκτρονικού διαβατηρίου και εμφυτευμένο ηλεκτρονικό τσιπ. Τα κριτήρια του προγράμματος VWP έχουν ως εξής:

  • Στη βιογραφική σελίδα πρέπει να περιλαμβάνεται μια αναγνώσιμη από μηχανήματα ζώνη.
  • Πρέπει να είναι ηλεκτρονικό διαβατήριο με ψηφιακό τσιπ που περιέχει τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου του διαβατηρίου.

ΜΠΟΡΟΎΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΜΕ ΒΊΖΑ ESTA ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΟΥΝ ΜΑΘΉΜΑΤΑ Ή ΝΑ ΣΠΟΥΔΆΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ;

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΈΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΉ ΒΊΖΑ. ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΆΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΗ ΒΊΖΑ ESTA, ΑΛΛΆ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΎΝ ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΤΑ ΜΑΘΉΜΑΤΆ ΤΟΥΣ ΕΝΏ ΤΑΞΙΔΕΎΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΉΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΘΕΏΡΗΣΗΣ. ΕΊΜΑΙ ΣΊΓΟΥΡΟΣ ΌΤΙ ΑΝΑΡΩΤΙΈΣΤΕ ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ.

Ποια είναι τα προαπαιτούμενα μαθήματα για να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές ESTA αντί για φοιτητική βίζα;

Αρχικά, οι συνεδρίες δεν μπορούν να διαρκέσουν περισσότερο από τρεις μήνες ή 90 ημέρες και πρέπει να διαρκούν λιγότερο από 18 ώρες την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές που παρακολουθούν μη μόνιμα μαθήματα και πληρούν την απαίτηση εβδομαδιαίων ωρών μπορούν να σπουδάσουν χωρίς να ανησυχούν για θέματα θεώρησης. Ένα από τα πλεονεκτήματά τους είναι ότι δεν θα χρειαστεί να εγγραφούν σε ιατρική ασφάλιση, η οποία απαιτείται για τις φοιτητικές βίζες κατά την απόκτηση ταξιδιωτικής άδειας.

Ποια σχολεία επιτρέπουν στους φοιτητές να σπουδάσουν τα μαθήματά τους;

Όσοι θέλουν να σπουδάσουν χωρίς φοιτητική βίζα μπορούν να το κάνουν μόνο σε λίγα κολέγια. Μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα γλώσσας σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο από την κυβέρνηση ίδρυμα. Ωστόσο, αν δεν έχουν κάνει προηγούμενες διευθετήσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σχολεία ή πανεπιστήμια για επαγγελματικά μαθήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να μάθουν σε εκθέσεις/εκθέσεις, επαγγελματικές οργανώσεις, εταιρείες, παραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες εκδηλώσεις και εγκαταστάσεις μη τυπικής εκπαίδευσης.

Μπορούν οι φοιτητές να λάβουν πιστωτικές μονάδες μαθημάτων με άδεια ESTA;

Εάν ο σπουδαστής σκοπεύει να σπουδάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την αποφοίτησή του, θα προτιμηθεί φοιτητική βίζα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν χορηγούνται πιστωτικές μονάδες για μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν υπό το μεταναστευτικό καθεστώς των ESTA.

ΤΑΞΙΔΕΎΕΤΕ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ;


Έχετε Ταξιδιωτική Άδεια ESTA VISA των ΗΠΑ; Εάν έχετε υποβάλει αίτηση ESTA, ελέγξτε αν είναι ακόμη έγκυρη!

Τι γίνεται αν λήξει η ESTA;

Πριν ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι άνθρωποι θα πρέπει να ελέγχουν συνεχώς την κατάσταση των αιτήσεών τους για ESTA για να λάβουν αριθμούς εξουσιοδότησης και ημερομηνίες λήξης. Αυτό μπορεί να γίνει με τη συμπλήρωση μιας ηλεκτρονικής φόρμας με τα στοιχεία του διαβατηρίου και τα ονόματα. Η αίτηση πρέπει να εξακολουθεί να είναι έγκυρη για να τους χορηγηθούν αριθμοί εξουσιοδότησης και ημερομηνίες λήξης. Εάν η αίτησή τους για ESTA έχει λήξει, πρέπει να υποβάλουν αίτηση για νέα αίτηση πριν από την πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.