Χρησιμοποιήστε αυτό το έντυπο μόνο εάν έχετε λάβει προηγουμένως ESTA και θέλετε να την επανακτήσετε. Εάν ΔΕΝ είχατε προηγουμένως ESTA, πρέπει να υποβάλετε αίτηση συμπληρώνοντας το παρόν έντυπο. έντυπο αίτησης ESTA εδώ.