Kedy sa dozviem, či som bol schválený?

Elektronický systém cestovných povolení zvyčajne vráti stav vašej žiadosti do 72 hodín. Pošleme vám 2 listy o stave žiadosti a jeden list z platobného systému o stave žiadosti. Ak bolo vaše telefónne číslo zadané správne, dostanete jednu SMS. Tri možné odpovede na elektronickú žiadosť o cestovné povolenie:

  • Povolenie schválené. Vaše cestovné povolenie bolo schválené a môžete cestovať do USA v rámci programu bezvízového styku. Systém zobrazí potvrdenie o schválení žiadosti a oznámenie o prijatí platby s uvedením sumy stiahnutej z vašej kreditnej karty. Cestovné povolenie nezaručuje vstup do USA, pretože konečné rozhodnutie vydáva pracovník colnej a pohraničnej ochrany v prístave vstupu.
  • Žiadne cestovné povolenie. V rámci programu bezvízového styku vám nemusí byť povolený vstup do Spojených štátov. Ministerstvo zahraničných vecí vám môže udeliť víza na vašu cestu. Viac informácií o žiadosti o víza nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí USA https://estatousa.com/. Táto odpoveď vám nezakazuje vstup do Spojených štátov. Táto odpoveď vám len zakazuje cestovať do Spojených štátov v rámci bezvízového programu. V systéme sa zobrazí aj oznámenie o prijatí platby, v ktorom je uvedená suma, ktorá bola zúčtovaná z vašej kreditnej karty za spracovanie vašej žiadosti ESTA.
  • Čaká sa na povolenie. Vaše cestovné povolenie je v procese vybavovania, pretože o vašej žiadosti nie je možné rozhodnúť okamžite. Táto odpoveď neznamená negatívny výsledok. Rozhodnutie je zvyčajne pripravené do 72 hodín. Vráťte sa na túto webovú lokalitu a kliknite na „Overiť stav ESTA. Ak chcete skontrolovať stav svojej žiadosti, musíte zadať číslo žiadosti, číslo pasu a dátum narodenia.