ESTA Strafblad Regels en voorschriften

08 sep 16:32

Een van de meest populaire manieren om de Verenigde Staten te bezoeken is met een ESTA-vergunning. Of u nu een vakantie naar de Verenigde Staten plant of door het land reist, u heeft een ESTA nodig.

Maar wat is ESTA precies? ESTA stelt bezoekers in staat om de Verenigde Staten binnen te komen zonder visum voor maximaal 90 dagen. Een ESTA online aanvragen is eenvoudig, en u krijgt binnen een dag of twee een antwoord. Solliciteren met een strafblad kan echter moeilijker zijn. Kunt u, met een strafblad, een ESTA-reisdocument krijgen? Bepaalde factoren beïnvloeden het antwoord.

Kijkt ESTA naar strafbladen? Ja. Als u echter aan bepaalde voorwaarden voldoet die verband houden met de aard van het misdrijf, de datum van het misdrijf en uw leeftijd op dat moment, is uw strafblad mogelijk niet van belang.

ESTA aanvragen met een strafblad:

De aard van uw misdrijf zal uiteindelijk bepalen of u in aanmerking komt voor een ESTA. Als ze het over strafbladen hebben, zullen de VS je aanvraag niet zonder meer afwijzen. In feite bent u niet verplicht om minder ernstige eenmalige kosten aan te geven. Bij het invullen van de aanvraag wordt u een aantal vragen gesteld om te bepalen of u uw strafblad moet bekendmaken.

Meestal krijgt u binnen een dag na indiening van uw aanvraag een antwoord van de autoriteiten. Daarna kunt u uw ESTA-status online controleren .

Heeft u een strafblad?

ESTA-vragen over veroordelingen vereisen dat u informatie verstrekt over uw strafrechtelijke verleden. U zult worden gevraagd of u ooit bent gearresteerd of veroordeeld voor een misdrijf dat ernstige schade heeft toegebracht aan een persoon, eigendom of overheidsinstantie. Deze vraag is van cruciaal belang voor het onderscheiden van ernstige criminelen van mensen die mogelijk een eenmalig misdrijf hebben gepleegd met behulp van het ESTA-formulier.

In de Verenigde Staten verwijst moreel laakbaar gedrag naar misdaden die “een ernstige inbreuk vormen op het sentiment of de aanvaarde norm van de gemeenschap”. U zult dergelijke misdrijven moeten aangeven, en in de meeste gevallen zult u niet in aanmerking komen voor ESTA. Dergelijke misdrijven omvatten:

  • Misdrijven tegen een persoon omvatten moord, verkrachting, ontvoering, doodslag, zware mishandeling en grove onfatsoenlijkheid.
  • Valsheid in geschrifte, omkoping, belastingontduiking en meineed zijn voorbeelden van misdrijven die overheidsambtenaren schade toebrengen.
  • Inbraak, brandstichting en diefstal zijn allemaal misdrijven waarbij mensen van hun eigendom worden beroofd.

U moet in uw ESTA-aanvraag naar waarheid antwoorden of u bent gearresteerd, vervolgd of veroordeeld voor een ernstig misdrijf. Iedereen die een misdrijf van deze aard heeft gepleegd, moet deze vraag met “Ja” beantwoorden. U moet aanvaarden dat u het ESTA niet zult kunnen verkrijgen en in plaats daarvan een visum moet aanvragen. Liegen heeft ernstige gevolgen.

Sommige uitzonderingen zijn toegestaan. Als u het misdrijf hebt gepleegd voordat u volwassen was, dat wil zeggen voordat u 18 jaar was, kunt u nog steeds de Verenigde Staten binnenkomen met ESTA. U kunt in aanmerking komen voor een ESTA als u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden of minder, of als de maximumstraf voor uw misdrijf een jaar was.

Als u van plan bent de vraag in het verzoekschrift met nee te beantwoorden, moet u in deze gevallen juridisch advies inwinnen. U moet al uw twijfels wegnemen en proberen veilig te blijven. Dit is te wijten aan het feit dat zelfs als uw ESTA wordt goedgekeurd, u geen gegarandeerde toegang tot de Verenigde Staten zult hebben. Zelfs als u slaagt voor de ESTA-strafbladcontrole, kan de grenspatrouille uw strafblad opzoeken en u de toegang ontzeggen.

Wat als je een verkeersovertreding hebt begaan?

Volgens de regels van de Amerikaanse overheid hebt u geen ernstig misdrijf gepleegd als u een verkeersovertreding of rijden onder invloed ten laste werd gelegd, maar geen onvrijwillige doodslag hebt veroorzaakt. Mensen die kleine verkeers- of parkeerovertredingen hebben begaan, komen meestal ook in aanmerking. Frequentie is in dit geval echter belangrijk omdat recidivisten niet zoveel speelruimte krijgen.

Verslaafden die meermaals zijn gearresteerd wegens overtreding van de drankwetgeving moeten de vraag over hun strafblad op de ESTA-aanvraag met ja beantwoorden. Indien uw verkeersovertredingen schade hebben berokkend aan andere mensen of overheidsambtenaren, krijgt u geen ESTA.

ESTA voor mensen met veroordelingen voor drugsmisdrijven:

De Verenigde Staten hebben een zero-tolerance beleid ten opzichte van illegale drugsgebruikers. Als u ooit bent gearresteerd voor het bezit, de distributie of het gebruik van illegale drugs, moet u de vraag over uw strafblad op het ESTA-formulier met ja beantwoorden. Er zijn een paar uitzonderingen te bedenken.

De wetgeving voor medicinale cannabis verschilt waarschijnlijk naargelang het land van herkomst. Medicinale cannabis die zonder toezicht wordt geconsumeerd, wordt meestal beschouwd als illegale drugs. Als u medische cannabis echter uitsluitend voor therapeutische doeleinden gebruikt, hoeft u dit niet op uw strafblad te vermelden. Ook als je in je eigen land legale drugs hebt gebruikt, zit je technisch gezien niet in de problemen.

Over het geheel genomen, als u geen wetten hebt overtreden tijdens het gebruik van drugs en geen drugsgerelateerde veroordelingen in uw verleden hebt, zou uw ESTA-aanvraag moeten worden goedgekeurd. Indien u echter schuldig bent bevonden aan drugsdelicten, dient u in plaats daarvan een visum aan te vragen.

Bent u veroordeeld voor mishandeling?

Als u nooit iemand of zijn eigendom ernstige schade hebt toegebracht door mishandeling, zal uw strafblad niet in aanmerking worden genomen voor uw ESTA-aanvraag. Personen die meermaals zijn gearresteerd voor mishandeling, moeten daarentegen “ja” antwoorden op de vraag over het strafblad. De Verenigde Staten laten gewoontemoordenaars niet toe in het land via ESTA.

ESTA aanvraag voor mensen met een voorwaardelijke straf:

Een voorwaardelijke straf is een situatie waarin de rechter een straf met voorwaarden uitspreekt. Als de betrokkene opnieuw wordt gearresteerd voor een ander misdrijf, wordt de schorsing herroepen en moet hij de straf uitzitten. De United States Customs and Border Protection is bevoegd voor ESTA, en zij beschouwen opgeschorte personen niet als criminelen wegens morele verwarring.

Fraude en verkeerde voorstelling van zaken:

U kunt geen ESTA-vergunning krijgen als u ooit over uzelf hebt gelogen of fraude hebt gepleegd om iemand anders illegaal het land te laten binnenkomen. Hoewel het misschien niet direct verband houdt met uw strafrechtelijk verleden, zal het een belangrijke invloed hebben op de vraag of u in aanmerking komt voor een ESTA. Hoewel het misschien niet direct verband houdt met uw strafrechtelijk verleden, zal het een belangrijke invloed hebben op de vraag of u in aanmerking komt voor een ESTA.

Maak altijd je strafblad bekend!

U vraagt zich misschien af of er een manier is om het ESTA aan te vragen zonder uw strafblad bekend te maken, maar dat is een riskante weg. U zult ongetwijfeld op een bepaald moment worden aangehouden, omdat de Verenigde Staten zeer streng zijn in het weigeren van toegang aan mensen die ernstige misdrijven kunnen plegen en Amerikaanse burgers schade kunnen berokkenen.

Reizen naar de VS met een strafblad

Als u geen ESTA kunt krijgen, moet u overwegen in plaats daarvan een visum aan te vragen. Wanneer u een visum aanvraagt, kunt u het strafblad ook gedetailleerder beschrijven. Dit zal de autoriteiten in staat stellen uw zaak op zijn eigen merites te beoordelen. Misschien kunt u ondanks uw strafblad toch een visumgesprek krijgen, afhankelijk van de rest van uw persoonlijke geschiedenis.

Vul elke vraag op het ESTA-formulier volledig in, inclusief de ESTA-vragen op sociale media en vragen over het strafregister. Indien u niet over een ESTA-vergunning beschikt, zijn er andere manieren om de Verenigde Staten binnen te komen.

FAQs

Mijn ESTA werd geweigerd vanwege mijn strafblad. Wat moet ik doen?
Als u geen ESTA kunt krijgen, kunt u een toeristenvisum of een zakenvisum aanvragen. De visumaanvraagprocedure kan echter langer duren, dus u moet zo snel mogelijk beginnen.

Kom ik in aanmerking voor ESTA met een band van goed gedrag?
Indien u ja hebt geantwoord op een van de vragen over uw strafblad in de ESTA-aanvraag, zal een verklaring van goed gedrag u niet helpen. Het kan echter wel helpen bij uw visumaanvraag.

Ik was veroordeeld. Kan ik een ESTA krijgen?
Samenvattend kan worden gezegd dat u alleen een ESTA kunt aanvragen als uw strafbaar feit niet significant of herhaald was, ondanks het feit dat u een strafblad hebt. U moet naar waarheid “nee” antwoorden op de vragen in het formulier over uw criminele verleden.

Samenvatting

Zolang uw misdaad niet ernstig was, kunt u misschien Amerika binnenkomen als u de juiste procedures volgt. Het gebruik van een visum in plaats van een ESTA is echter de veiligste manier voor iemand met een strafblad om de Verenigde Staten binnen te komen.