Jak aktualizovat povolení ESTA do USA

06 Úno 23:05

Aktualizace povolení ESTA

Máte elektronickou autorizaci ESTA a chcete vědět, zda ji můžete změnit nebo aktualizovat.

Odpověď na tuto otázku může být zásadní pro vaši příští cestu do Spojených států.

Podívejme se na různé varianty a možnosti změny stávající Esta.

Co je ESTA?

Elektronický systém cestovních povolení (Electronic System for Travel Authorization, ESTA) je dokument, který umožňuje cestujícím, kteří chtějí strávit nějaký čas ve Spojených státech, vstoupit do země bez víza.

Tento doklad se vydává výhradně občanům zemí, které se účastní programu bezvízového styku, který spravují americké úřady.

Pro italské občany nebo občany jedné z těchto zemí je nutné mít povolení ESTA, které je jedním z dokladů potřebných pro vstup do Spojených států. Dalším požadovaným dokladem je platný elektronický pas.

Vízum USA je také nutné pro vstup do země, pokud je pobyt v USA z důvodu nebo za účelem, na který se nevztahuje ESTA.

ESTA vám umožňuje pobývat ve Spojených státech méně než 90 dní z turistických, obchodních nebo dopravních důvodů.

Kdo může získat povolení ESTA?

Pro podání žádosti o povolení ESTA je třeba splnit různé požadavky. Za prvé, žadatel musí být občanem jedné ze zemí, na které se vztahuje program bezvízového styku.

Itálie je jednou z těchto zemí, stejně jako mnoho dalších evropských zemí, včetně Francie, Belgie, Německa, Anglie a dalších. Tuto výhodu sdílí čtyřicet zemí na celém světě.

Žadatel proto musí mít elektronický nebo strojově čitelný pas. Ta musí být platná nejméně 90 dní po plánovaném vstupu do Spojených států.

Maximální délka pobytu ve Spojených státech je 90 dní a cesta musí být pouze pracovní, turistická nebo tranzitní.

Jak mohu získat povolení ESTA?

O povolení ESTA musí žadatel požádat online na vládních internetových stránkách. Musíte vyplnit formulář žádosti s podrobnými informacemi o cestujícím.

Vyvarujte se jakékoli nedbalosti při vyplňování žádosti, jinak může být považována za nepřijatelnou a americkými imigračními úředníky nepovolena.

Například osobní údaje předložené cestujícím musí být podobné těm, které jsou uvedeny v cestovním pasu.

Za žádost o ESTA je třeba zaplatit poplatek. Teprve po zaplacení této daně bude formulář žádosti přezkoumán.

Po úspěšném odeslání žádosti obdržíte do hodiny e-mailovou odpověď. Tato reakce může trvat maximálně 72 hodin.

Po vydání povolení se doporučuje vytisknout jej a uschovat spolu s cestovními doklady, aby bylo možné v případě potřeby ověřit doklady leteckou společností nebo imigračními úředníky v cílové destinaci.

Mohu své povolení ESTA aktualizovat nebo změnit?

Některé údaje v povolení ESTA lze změnit nebo aktualizovat. Abyste si však tento postup usnadnili, sledujte počet souborů.

Dále se důrazně doporučuje, abyste si toto číslo při vydání povolení ESTA zapsali a uložili.

Díky tomuto číslu budete mít přístup ke své dříve přijaté žádosti.

Po získání povolení ESTA budete moci provést veškeré požadované úpravy údajů.

Po dokončení aktualizace je nutné počkat zhruba 72 hodin na potvrzení změn americkými úřady.

Jaké informace lze v povolení ESTA změnit nebo aktualizovat?

Obecně platí, že formulář žádosti ESTA je třeba důkladně vyplnit ještě před jeho podáním a potvrzením americkými úřady. Existuje však několik výjimek, které umožňují úpravy nebo revize dokumentace po jejím schválení.

Tato aktualizace je povolena za následujících okolností:

Změna e-mailové adresy

Nejprve je třeba aktualizovat e-mailovou adresu, pokud jste k ní ztratili přístup nebo ji změnili. Na novou e-mailovou adresu obdržíte informace o elektronické autorizaci a její platnosti.

Změna adresy bydliště

Za druhé, pokud se vaše adresa ve Spojených státech mezi cestami změnila, musíte tyto informace aktualizovat.

Pokud jste se od poslední žádosti o povolení ESTA přestěhovali, musíte rovněž aktualizovat svou poštovní adresu.

Chyby při vyplňování formuláře

Může se stát, že jste podali žádost a během jejího zpracování zjistíte, že jste něco zadali chybně, například číslo pasu, datum narození nebo něco jiného.

Důrazně doporučujeme, abyste nás za těchto okolností kontaktovali; jsme vám k dispozici 24 hodin denně a můžete nám kdykoli poskytnout požadované úpravy.

Pokud jste již získali povolení ESTA, ale neuvedli jste žádné informace, které považujete za nezbytné, mějte na paměti, že nás stále můžete kontaktovat vyplněním kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Mějte prosím na paměti, že při podávání žádosti o povolení esta na webu application-esta.us náš tým důkladně prověří vámi poskytnuté informace.

Pokud se vyskytne nesrovnalost, opomenutí nebo v horším případě odpověď, která by mohla vést k zamítnutí žádosti, naši zaměstnanci situaci pochopí a před odesláním žádosti na imigrační úřad USA se s žadatelem spojí a požádají ho o vysvětlení a změny.

Kdy není povoleno měnit nebo aktualizovat povolení ESTA?

Mějte prosím na paměti, že pokud budete pokračovat ve změně údajů ESTA, změní se pouze vybraná pole. Ve skutečnosti nelze mnoho materiálů po schválení americkými úředníky měnit.

Nemůžete například měnit:

  • číslo na vašem pasu,
  • datum vypršení platnosti,
  • jméno a příjmení žadatele,
  • údaje o státní příslušnosti,
  • informace o rodině.

Nelze také měnit odpovědi na otázky týkající se

  • osobní trestní minulost,
  • zdravotní stav,
  • a další potřebné informace v poslední části online formuláře.

Ani tak malé změny nejsou možné.

Pokud se tyto informace změní, nebudete moci aktualizovat stávající Estu a budete si muset pořídit novou.

Jako poslední obecný pokyn mějte na paměti, že údaje v pasu žadatele a údaje v povolení ESTA se musí shodovat.

Je aktualizace ESTA nákladná?

Jakékoli změny údajů v povolení ESTA mají za následek opětovnou analýzu celého spisu americkými úřady. Pokud tedy budete chtít svou Estu upravit, musíte zaplatit stejnou cenu, jakou jste zaplatili při první žádosti.

Ve skutečnosti bude vydáno nové povolení ESTA s novým číslem protokolu.

Jediné bezplatné změny se týkají e-mailové adresy spojené s povolením ESTA a adresy bydliště po příjezdu do Spojených států.

Pokud chcete platnou ESTA aktualizovat, poznamenejte si číslo protokolu. Pokud tomu tak není, doporučujeme podat žádost o obnovení povolení ESTA.

Mohu aktualizovat povolení ESTA, jehož platnost vypršela?

Pokud platnost pasu spojeného s povolením ESTA během těchto dvou let vyprší, elektronické povolení platí další dva roky.

Během této doby můžete provádět libovolné úpravy nebo aktualizace, pokud lze informace měnit.

Naopak povolení ESTA, jehož platnost vypršela, nelze změnit nebo pouze doplnit.

Budete muset vyplnit nový online formulář žádosti a projít stejnými postupy, jako když jste původně obdrželi kartu Esta.

Stejně tak bude vyžadován nový poplatek.