Υποβολή αίτησης για βίζα των ΗΠΑ (μη μεταναστευτική βίζα)

28 Αυγ 16:13

Θεωρήσεις μη μεταναστών

Οι βίζες, οι οποίες επιτρέπουν σε άτομα άλλων εθνών να εισέλθουν σε μια χώρα, χορηγούνται μετά από προκαταρκτικό έλεγχο των αιτούντων.
Η έκδοση θεώρησης δεν εξασφαλίζει την είσοδο στη χώρα. Οι αξιωματικοί μετανάστευσης κάνουν την τελική επιλογή κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
Οι πολίτες ξένων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να λάβουν είτε μεταναστευτική είτε μη μεταναστευτική θεώρηση, ανάλογα με το αν σκοπεύουν να παραμείνουν μόνιμα ή προσωρινά.
Η μη μεταναστευτική θεώρηση απευθύνεται σε άτομα που σκοπεύουν να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως φοιτητές, επιχειρηματίες (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων ειδικού σκοπού) ή τουρίστες.
Υποβάλετε αίτηση για ESTA (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Εξουσιοδότησης) εάν θέλετε να επισκεφθείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες για λίγο περισσότερες από 90 ημέρες για περιηγήσεις στα αξιοθέατα ή βραχυπρόθεσμα επαγγελματικά ταξίδια.

Τύποι θεωρήσεων μη μεταναστών

1. Βίζα διπλωμάτη Για κυβερνητικούς αξιωματούχους και τις οικογένειές τους επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες στις επίσημες εργασίες.
2. Προσωρινή επαγγελματική ή τουριστική βίζα Για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για ιατρική περίθαλψη, τουρισμό ή επιχειρηματικές δραστηριότητες.
3. Βίζα διέλευσης Οι αιτούντες που επιθυμούν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μεταβούν σε άλλη χώρα
4. Βίζα εμπορικού κατοίκου Για τους υποψηφίους που θέλουν να επενδύσουν ή να κάνουν εμπόριο
5. Φοιτητική βίζα Για τους υποψηφίους που σχεδιάζουν να σπουδάσουν ως φοιτητές στις Ηνωμένες Πολιτείες
6. Βίζα υπαλλήλου διεθνούς οργανισμού Για υποψηφίους που θέλουν να συμμετάσχουν σε συνέδρια ή άλλες εκδηλώσεις που φιλοξενούνται από οργανισμούς του εξωτερικού
7. Βίζα για προσωρινό εργαζόμενο Για υποψηφίους που σκοπεύουν να εργαστούν προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ειδικοί σε θέματα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις.
8. Βίζα κατάρτισης Για όσους χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις ή δεξιότητες
9. Βίζα μέσων ενημέρωσης Για δημοσιογράφους τηλεοπτικών δικτύων και άλλων μέσων ενημέρωσης, συνεργεία καμερών, προσωπικό σύνταξης και ανεξάρτητους δημοσιογράφους
10. Βίζα επισκέπτη διεθνών πολιτιστικών ανταλλαγών Για καθηγητές, ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και όσους συμμετέχουν σε προγράμματα πολιτιστικών ανταλλαγών και άλλες δραστηριότητες.
11. Βίζα αρραβωνιαστικού Για τους υποψηφίους που θέλουν να παντρευτούν Αμερικανούς πολίτες και να ζήσουν μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το γάμο
12. Θεωρήσεις ενδοεταιρικών μεταβιβάσεων Για υποψηφίους που σκοπεύουν να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε μητρική εταιρεία, θυγατρική ή άλλη συνδεδεμένη εταιρεία.
13. Βίζα φοιτητών για επαγγελματική κατάρτιση Για υποψηφίους που σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε επαγγελματική κατάρτιση σε σχολείο ή άλλο ίδρυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
14. Ειδικά επαγγέλματα σε τομείς που απαιτούν πολύ εξειδικευμένες γνώσεις θεώρηση Για όσους έχουν ιδιαίτερα εξειδικευμένα ταλέντα ή επιτεύγματα σε τομείς όπως οι επιχειρήσεις, ο αθλητισμός, η εκπαίδευση, η επιστήμη και οι τέχνες. Εκείνοι με μεγάλα επιτεύγματα στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο κ.λπ.
15. Βίζα θρησκευτικού εργαζομένου αιτούντες που θέλουν να ασκήσουν θρησκευτικές δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες (όπως δάσκαλοι, γιατροί, ευαγγελιστές και μεταφραστές)

Υποβολή αίτησης για μη μεταναστευτική βίζα

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν διάφορα είδη μη μεταναστευτικών θεωρήσεων.
Επειδή η απαιτούμενη τεκμηρίωση και οι συνθήκες διαφέρουν ανάλογα με το είδος της θεώρησης, φροντίστε να επιλέξετε μία που είναι κατάλληλη για την περίπτωσή σας.
Επιλέξτε αν θέλετε να υποβάλετε αίτηση αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά.
Οι περισσότεροι αιτούντες μη μεταναστευτική θεώρηση πρέπει να ερωτηθούν στο πλησιέστερο προξενείο ή πρεσβεία των ΗΠΑ. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, μόνο τα άτομα που επιθυμούν να παρατείνουν μη μεταναστευτικές θεωρήσεις, όσοι υποβάλλουν αίτηση για διπλωμάτες ή αξιωματούχους ξένων κυβερνήσεων και όσοι είναι ηλικίας 13 ετών ή μικρότερης ή 80 ετών ή μεγαλύτερης, μπορούν να απαλλαγούν από τη συνέντευξη.

Συμπληρώστε την αίτηση θεώρησης, το έντυπο DS-160, μόλις αποφασίσετε για τον τύπο της θεώρησης και τη μέθοδο υποβολής της αίτησης.
Συμπληρώστε όλες τις ερωτήσεις του εντύπου.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τη φόρμα DS-160 αφού την υποβάλετε ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου, δώστε μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες για να αποφύγετε τα λάθη.

Η πληρωμή του τέλους για την αίτηση θεώρησης θα γίνει μετά την υποβολή της αίτησης θεώρησης, έντυπο DS-160.
Η τιμή της αίτησης ποικίλλει ανάλογα με το είδος της αιτούμενης θεώρησης.
Επίσης, επειδή η χρέωση τιμολογείται σε δολάρια ΗΠΑ, το ποσό μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Οι επιλογές πληρωμής περιλαμβάνουν πιστωτική κάρτα, τραπεζική μέσω Διαδικτύου και Pay Easy ATM.

Επειδή το κόστος της αίτησης θεώρησης δεν επιστρέφεται, αποφύγετε τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές.Αφού ολοκληρώσετε την πληρωμή του τέλους της αίτησής σας, θα σας δοθεί ένας 12ψήφιος αριθμός απόδειξης. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, ο αριθμός απόδειξης θα ισχύει για τέσσερις ώρες. Μπορείτε να προγραμματίσετε μια συνέντευξη χρησιμοποιώντας τον 12ψήφιο αριθμό παραλαβής.

ΤΑΞΙΔΕΎΕΤΕ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ;


Έχετε Ταξιδιωτική Άδεια ESTA VISA των ΗΠΑ; Εάν έχετε υποβάλει αίτηση ESTA, ελέγξτε αν είναι ακόμη έγκυρη!

Η συνέντευξη για τη βίζα

Ο αιτών μη μεταναστευτική θεώρηση πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως στο προξενείο ή την πρεσβεία των ΗΠΑ όπου έχει κλείσει ραντεβού.
Ορισμένα αντικείμενα δεν μπορούν να μεταφερθούν ή να κατατεθούν στο προσωπικό για φύλαξη σε προξενεία ή πρεσβείες για λόγους ασφαλείας. Εάν δεν είστε σίγουροι αν μπορείτε να φέρετε κάτι, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το προξενείο ή την πρεσβεία εκ των προτέρων.

Μπορεί να εκπλαγείτε από το πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση θεώρησης.

Σε γενικές γραμμές, το χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής της αίτησης για θεώρηση και της χορήγησής της εκτιμάται σε περίπου ένα μήνα από την ημέρα παραλαβής της αίτησης. Η διάρκεια αυτή μπορεί να μειωθεί ανάλογα με τον σκοπό της επίσκεψής σας ή/και τη διακριτική ευχέρεια της πρεσβείας ή του προξενείου. Ωστόσο, εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ουσία της αίτησης θεώρησης, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετος έλεγχος. Σε μια τέτοια περίπτωση, η παραλαβή της θεώρησης μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα μετά την υποβολή της αίτησης.
Εάν χρειάζεστε βίζα, σας συνιστούμε να την αιτηθείτε εγκαίρως.

Λεπτομερείς διαδικασίες υποβολής αίτησης για μη μεταναστευτική θεώρηση

Κάθε στάδιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης για μη μεταναστευτική θεώρηση περιγράφεται παρακάτω.
Οι μέθοδοι που περιγράφονται κατωτέρω εφαρμόζονται όταν απαιτείται τέλος αίτησης θεώρησης και συνέντευξη.
(Οι διαδικασίες για όσους ολοκληρώνουν όλες τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ταχυδρομικώς και για όσους υποβάλλουν αίτηση για διπλωματική ή επίσημη θεώρηση από ξένη κυβέρνηση θα αλλάξουν.)

Βήμα 1: Καθορίστε το είδος της θεώρησης.

Οι τύποι και οι όροι των θεωρήσεων που θα έχετε στη διάθεσή σας θα διαφέρουν ανάλογα με τον λόγο επίσκεψής σας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ξεκινήστε προσδιορίζοντας τον κατάλληλο τύπο θεώρησης για την περίπτωσή σας και εξετάζοντας τις απαιτήσεις για κάθε θεώρηση.

Βήμα 2: Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση DS-160.

Όλοι οι αιτούντες μη μεταναστευτική βίζα πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης DS-160.

Βήμα 3: Δημιουργήστε ένα προφίλ, πληρώστε το κόστος της αίτησης και ορίστε ένα ραντεβού για συνέντευξη.

Στη συνέχεια, αν και θα πρέπει να ολοκληρώσετε την πληρωμή του κόστους της αίτησης θεώρησης και να προγραμματίσετε μια συνέντευξη, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα διαδικτυακό προφίλ.
Κλείστε ραντεβού για τη συνέντευξή σας όταν ολοκληρώσετε την πληρωμή του τέλους αίτησης και ο αριθμός απόδειξης εμφανίζεται στο προφίλ σας. Εκτυπώστε το χαρτί επιβεβαίωσης και φέρτε το μαζί σας στη συνέντευξη, αφού επιλέξετε την ημέρα και την ώρα της συνέντευξης που προτιμάτε.

Εκτυπώστε το χαρτί επιβεβαίωσης και φέρτε το μαζί σας στη συνέντευξη, αφού επιλέξετε την ημέρα και την ώρα της συνέντευξης που επιθυμείτε.
Οι αιτούντες βίζα για φοιτητές ή πολιτιστικές ανταλλαγές πρέπει να καταβάλλουν το τέλος SEVIS επιπλέον της τιμής της αίτησης θεώρησης. Ολοκληρώστε αυτή την πληρωμή πριν από την υποβολή της αίτησής σας για θεώρηση. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, η πληρωμή αυτή μπορεί να αποφευχθεί εάν το άτομο πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Ενημερωθείτε εκ των προτέρων από το ίδρυμα στο οποίο σκοπεύετε να φοιτήσετε ή από το πρόγραμμα ανταλλαγής στο οποίο επιθυμείτε να συμμετάσχετε.

Βήμα 4: Συγκεντρώστε τα έγγραφα που απαιτούνται για την αίτηση

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Ελέγξτε για τυχόν πρόσθετα έγγραφα που απαιτούνται για το είδος της βίζας που ζητάτε για να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα όσα χρειάζεστε.

 1. Ένα ισχύον διαβατήριο
 2. Διαβατήρια που χορηγήθηκαν την τελευταία δεκαετία
 3. Η σελίδα επιβεβαίωσης DS-160 (εκτυπώστε αυτή τη σελίδα αφού συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο DS-160)
 4. Η σελίδα επιβεβαίωσης του ραντεβού της συνέντευξης (παρουσιάστε μια σελίδα με την ημερομηνία και την ώρα της συνέντευξης)
 5. Μία φωτογραφία αναγνώρισης (50 x 50 mm)

Λάβετε υπόψη ότι η φωτογραφία πρέπει να είναι έγχρωμη με λευκό φόντο και να έχει τραβηχτεί εντός των τελευταίων έξι μηνών.
Επίσης, από την 1η Νοεμβρίου 2016, οι εικόνες με άτομα που φορούν γυαλιά δεν γίνονται πλέον δεκτές.

Βήμα 5: Παρακολουθήστε τη συνέντευξη.

Παρακαλείστε να παραστείτε στη συνέντευξη στην τοπική πρεσβεία ή το προξενείο των ΗΠΑ.

【Πρεσβείες και προξενεία στο Ηνωμένο Βασίλειο】
Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο
Γενικό Προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Εδιμβούργο
Γενικό Προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπέλφαστ
Γενικό Προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Χάμιλτον (Βρετανικό υπερπόντιο έδαφος των Βερμούδων)

【Πρεσβείες και προξενεία της Αυστραλίας】
【Πρεσβείες και προξενεία της Αυστραλίας】
Γενικό Προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μελβούρνη
Γενικό Προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Σίδνεϊ
Γενικό Προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Περθ

【Πρεσβείες και προξενεία της Νέας Ζηλανδίας】
Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ουέλινγκτον
Γενικό Προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Όκλαντ

Ραντεβού για συνεντεύξεις: Οι πρεσβείες και τα προξενεία των ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες συνεντεύξεων όσο το δυνατόν γρηγορότερα, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος αναμονής των συνεντεύξεων. Παρακαλείστε να υποβάλετε αίτηση για τη συνέντευξή σας το συντομότερο δυνατό, καθώς όσο νωρίτερα υποβάλετε την αίτησή σας, τόσο πιθανότερο είναι να λάβετε ραντεβού την ημέρα που επιθυμείτε. Ως γενική κατευθυντήρια γραμμή, συνιστούμε να υποβάλλετε αίτηση για μη μεταναστευτική βίζα τρεις μήνες πριν από το ταξίδι που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Βήμα 6: Σφραγίστε το διαβατήριό σας με τη θεώρηση.

Οι θεωρήσεις σπάνια χορηγούνται την ίδια ημέρα με τη συνέντευξη. Αργότερα, το διαβατήριό σας με τη σφραγίδα της βίζας θα αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει.
Ελέγξτε προσεκτικά το περιεχόμενο της θεώρησης μετά την παραλαβή του διαβατηρίου σας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ανακρίβειες.

Σημειώσεις σχετικά με την αίτηση για θεώρηση

Έκδοση βίζας Κανένας αιτών θεώρησης δεν εξουσιοδοτείται αυτομάτως για έκδοση θεώρησης. Η έκδοση βίζας δεν μπορεί επίσης να διασφαλιστεί εκ των προτέρων. Ως εκ τούτου, είναι προτιμότερο να μην κλείσετε πτήσεις που δεν επιστρέφονται ή να μην κάνετε άλλα ταξιδιωτικά σχέδια μέχρι να φτάσει το διαβατήριό σας με τη σφραγίδα της βίζας.
Συνιστούμε να κάνετε τις τελικές ρυθμίσεις του ταξιδιού σας μετά την παραλαβή της βίζας σας.
Χρονική περίοδος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεώρησης Εάν η έκδοση της βίζας σας εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, το διαβατήριό σας με τη σφραγίδα της βίζας θα πρέπει να φθάσει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της συνέντευξης. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, ο έλεγχος μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Οι ακόλουθοι είναι μερικοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος:

 1. Όταν δεν υπάρχει τεκμηρίωση
 2. Όταν το προξενείο κρίνει ότι απαιτούνται περισσότερα έγγραφα,
 3. Όταν απαιτούνται πρόσθετες διεργασίες για οποιονδήποτε λόγο

Παρακαλούμε αποφύγετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την κατάσταση της αίτησής σας για θεώρηση εντός μιας εβδομάδας έως δέκα ημερών από την υποβολή της. Λόγω ελλιπούς τεκμηρίωσης ή παρατεταμένων αργιών, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος για την έκδοση θεώρησης.

Υποβάλετε αίτηση για τη βίζα σας όσο το δυνατόν νωρίτερα από την ημερομηνία που θα πρέπει να βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τις αιτήσεις θεώρησης


Q1. Πόσος χρόνος πρέπει να απομένει μέχρι τη λήξη του διαβατηρίου μου όταν υποβάλλω αίτηση για θεώρηση;

Το διαβατήριό σας πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον έξι μήνες πέραν της διάρκειας παραμονής σας στις Ηνωμένες Πολιτείες για την τυπική επίσκεψη.

Q2. Τι θα συμβεί αν φτάσω στις ΗΠΑ χωρίς να χρησιμοποιήσω την ESTA;

Εάν δεν έχετε λάβει άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω ESTA και είστε υπήκοος χώρας που είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, δεν θα σας επιτραπεί η επιβίβαση στο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα και αν η αεροπορική εταιρεία σας επιτρέψει την επιβίβασή σας, μόλις φτάσετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε σημαντικές καθυστερήσεις κατά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας μετανάστευσης και, στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να σας απαγορευτεί η είσοδος. Για να μεταβείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς βίζα, πρέπει να υποβάλετε εκ των προτέρων αίτηση για ESTA. Ενώ η ESTA ισχύει για δύο χρόνια, εάν το διαβατήριό σας λήξει εντός δύο ετών, η ESTA θα λήξει επίσης την ίδια ημέρα.

Q3. Είμαι ξένος υπήκοος που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για μη μεταναστευτική θεώρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Οι αλλοδαποί υπήκοοι που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μη μεταναστευτική θεώρηση στη χώρα καταγωγής τους ή στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου διαμένουν τώρα. Ουσιαστικά, είναι καλύτερο να υποβάλουν αίτηση στο προξενείο που έχει την αρμοδιότητα της περιοχής στην οποία διαμένουν τώρα. Δεν είναι βέβαιο ότι οποιαδήποτε αίτηση, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, θα λάβει θεώρηση. Εξετάστε προσεκτικά τις επιλογές σας προτού υποβάλετε αίτηση για θεώρηση μη μεταναστών, καθώς δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα σχετικά με τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τα χρήματα της αίτησης δεν επιστρέφονται ακόμη και αν η αίτησή σας για θεώρηση μη μεταναστών απορριφθεί.

Q4. Πρέπει όλοι οι αιτούντες μη μεταναστευτική βίζα να πηγαίνουν υποχρεωτικά στην πρεσβεία ή στο προξενείο για συνέντευξη;

Ενώ οι τυπικοί υποψήφιοι πρέπει να επισκεφθούν αυτοπροσώπως την πρεσβεία ή το προξενείο, όσοι πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια μπορεί να μην χρειαστεί να το κάνουν.

 • Όσοι ταξιδεύουν για επίσημες κυβερνητικές υποθέσεις (Α1, Α2)
 • Υπάλληλοι της κεντρικής κυβέρνησης που ταξιδεύουν για επίσημες κυβερνητικές υποθέσεις (C2, C3)
 • Υπάλληλοι κεντρικής κυβέρνησης ή διεθνούς οργανισμού που ταξιδεύουν για λογαριασμό διεθνούς οργανισμού (G1, G2, G3, G4)
 • Οι αιτούντες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την ανανέωση μέσω ταχυδρομείου
 • Όσοι είναι κάτω των 13 ετών ή 80 ετών ή μεγαλύτεροι κατά την ημέρα της συνέντευξης.

Q5. Δεδομένου ότι η μη μεταναστευτική μου θεώρηση λήγει σύντομα, θα ήθελα να την ανανεώσω. Πρέπει να ολοκληρώσω ξανά όλες τις διαδικασίες αίτησης θεώρησης;

Οι αιτήσεις θεώρησης μη μεταναστών πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε θεώρηση. Ως εκ τούτου, ακόμη και αν είχατε λάβει προηγουμένως θεώρηση ή η τρέχουσα μη μεταναστευτική σας θεώρηση δεν έχει ακόμη λήξει, θα πρέπει να υποβάλετε εκ νέου αίτηση μέσω της συνήθους διαδικασίας. Ωστόσο, οι επισκέπτες που επισκέπτονται τακτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να είναι επιλέξιμοι για νέα βίζα χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από νέα συνέντευξη. Επικοινωνήστε με την πλησιέστερη πρεσβεία ή προξενείο των ΗΠΑ. Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για μη μεταναστευτική θεώρηση μέσω ταχυδρομείου.

Q6. Το διαβατήριό μου έχει λήξει, αλλά η βίζα μου για τις ΗΠΑ εξακολουθεί να ισχύει. Χρειάζεται να υποβάλω αίτηση για νέα θεώρηση;

Ακόμη και αν το διαβατήριό σας έχει λήξει, δεν χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση για νέα βίζα εφόσον η βίζα σας για τις ΗΠΑ εξακολουθεί να ισχύει. Επιτρέπεται να ταξιδέψετε τόσο με το νέο όσο και με το παλιό σας διαβατήριο. Ωστόσο, η εθνικότητα που αναγράφεται στο νέο σας διαβατήριο πρέπει να συμφωνεί με την εθνικότητα που αναγράφεται στο προηγούμενο διαβατήριό σας, το οποίο είχε σφραγιστεί με τη θεώρηση. Εάν το όνομά σας έχει αλλάξει νομικά ως αποτέλεσμα γάμου στο εξωτερικό, διαζυγίου ή δικαστικής απόφασης, ενδέχεται να χρειαστείτε νέο διαβατήριο. Εάν έχετε νέο διαβατήριο, προτείνεται η υποβολή αίτησης για νέα βίζα των ΗΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη είσοδος και έξοδος από τις ΗΠΑ.

Q7. Τι πρέπει να κάνω για να παρατείνω τη βίζα μου;

Οι θεωρήσεις, ανεξαρτήτως είδους, δεν μπορούν να παραταθούν. Όταν λήξει η ισχύουσα βίζα τους, όλοι οι κάτοχοι βίζας πρέπει να υποβάλουν αίτηση για νέα βίζα.

Q8. Πρέπει να υποβάλω το έντυπο DS-160 της αίτησης θεώρησης ηλεκτρονικά;

Ναι. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο DS-160 και να το υποβάλουν ηλεκτρονικά. Φέρτε την εκτυπωμένη σελίδα επιβεβαίωσης DS-160 στη συνέντευξη στην πρεσβεία ή το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Q9. Η ημερομηνία λήξης της θεώρησης υποδεικνύει πόσο καιρό μπορώ να παραμείνω στις Ηνωμένες Πολιτείες;

Η ημερομηνία λήξης μιας θεώρησης υποδεικνύει την τελευταία ημέρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η θεώρηση για την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως εκ τούτου, δεν διευκρινίζει πόσο καιρό μπορείτε να παραμείνετε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά την είσοδο στη χώρα, οι πράκτορες μετανάστευσης καθορίζουν τη διάρκεια της παραμονής. Πρέπει να τηρείτε τη διάρκεια παραμονής που σας χορηγούν οι πράκτορες μετανάστευσης των τελωνείων και της συνοριοφυλακής (CBP) στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται στη θεώρηση είναι σωστές μόλις σας παραδοθεί. Εάν τα στοιχεία της θεώρησης δεν συμφωνούν με αυτά που υπάρχουν στο διαβατήριό σας ή εάν τα στοιχεία είναι λανθασμένα, ενημερώστε την πρεσβεία ή το προξενείο των ΗΠΑ που την εξέδωσε το συντομότερο δυνατό.

Q10. Υπάρχει πρόβλημα εάν η βίζα μου λήξει ενώ βρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες;

Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ακόμα και αν η βίζα σας έχει λήξει ενώ βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε να παραμείνετε στη χώρα εφόσον ακολουθείτε τα κριτήρια και τη χρονική περίοδο που σας επέτρεψαν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) κατά την άφιξή σας.
(Σε αυτό το σενάριο, ισχύουν οι πληροφορίες του εντύπου I-94.)

Q11. Πρέπει να υποβάλλω έντυπα τελωνειακής δήλωσης για όλα τα μέλη της οικογένειας όταν ταξιδεύω με την οικογένειά μου;

Οι αεροπορικές εταιρείες παρέχουν έντυπα τελωνειακής δήλωσης. Όταν ταξιδεύετε με την οικογένειά σας, μπορείτε να υποβάλετε ένα ενιαίο έντυπο για όλη την ομάδα. Αφού σας επιτραπεί η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες στο αεροδρόμιο στο οποίο προσγειώθηκε η αεροπορική σας εταιρεία, το προσωπικό του Τμήματος Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) θα καθορίσει τη διάρκεια της παραμονής σας. Εάν δεν υπάρχει καμία δυσκολία, θα πρέπει να μπορείτε να παραμείνετε για το χρονικό διάστημα που ζητήσατε.

Q12. Το διαβατήριο με τη βίζα μου για τις ΗΠΑ χάθηκε/κλάπηκε. Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Εάν χαθεί ή κλαπεί ένα νόμιμο διαβατήριο που περιέχει έγκυρη βίζα των ΗΠΑ, ειδοποιήστε την πρεσβεία ή το προξενείο των ΗΠΑ που εξέδωσε τη βίζα το συντομότερο δυνατό. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Εάν δεν ανακαλυφθεί, μπορεί να σας συμβουλεύσουν να επανεκτυπώσετε το διαβατήριό σας και στη συνέχεια να υποβάλετε εκ νέου αίτηση για θεώρηση. Ακολουθήστε τις οδηγίες των υπαλλήλων της πρεσβείας ή του προξενείου το συντομότερο δυνατό.

ΤΑΞΙΔΕΎΕΤΕ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ;


Έχετε Ταξιδιωτική Άδεια ESTA VISA των ΗΠΑ; Εάν έχετε υποβάλει αίτηση ESTA, ελέγξτε αν είναι ακόμη έγκυρη!

Πρεσβείες και προξενεία των ΗΠΑ σε σημαντικές χώρες

Οι ακόλουθες πρεσβείες και προξενεία των ΗΠΑ δέχονται αιτήσεις θεώρησης για ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν υποβάλλετε αίτηση για κανονική βίζα, είναι προτιμότερο να υποβάλλετε αίτηση στο προξενείο ή την πρεσβεία που βρίσκεται πλησιέστερα στη διεύθυνση κατοικίας σας, επομένως αναζητήστε την τοποθεσία.

Πρεσβείες και προξενεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο Διεύθυνση : 33 Nine Elms Ln, Λονδίνο SW11 7US, Ηνωμένο Βασίλειο.
Τηλ. : +44 20-7499-9000
Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ Εδιμβούργο Διεύθυνση : 3 Regent Terrace, Εδιμβούργο EH7 5BW, Ηνωμένο Βασίλειο.
Τηλ. : +44 131-556-8315
Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στο Μπέλφαστ Διεύθυνση : 223 Stranmillis Rd, Belfast BT9 5GR, U.K.
Τηλ. : +44 28-9038-6100
Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στο Χάμιλτον Διεύθυνση : Crown Hill, 16 Middle Rd, DV 03, Hamilton (Βρετανικό υπερπόντιο έδαφος των Βερμούδων)
Τηλ. : +1 441-295-1342

Πρεσβείες και προξενεία στην Αυστραλία

Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Καμπέρα Διεύθυνση : Moonah Pl, Yarralumla ACT 2600, Αυστραλία
Τηλ. : +61 2-6214-5600
Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στη Μελβούρνη Διεύθυνση : 553 St Kilda Rd, Μελβούρνη VIC 3004, Αυστραλία
Τηλ. : +61 3-9526-5900
Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στο Σίδνεϊ Διεύθυνση : MLC Centre, 19-29 Martin Pl, Sydney NSW 2000, Αυστραλία
Τηλ. : +61 2-9373-9200
Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στο Περθ Διεύθυνση : 16 St Georges Terrace, Perth WA 6000, Αυστραλία
Τηλ. : +61 8-6144-5100

Πρεσβείες και προξενεία στη Νέα Ζηλανδία

Πρεσβεία των ΗΠΑ Wellington Διεύθυνση : 29 Fitzherbert Terrace, Thorndon, Wellington 6011, N.Z.
Τηλ. : +64 4-462-6000
Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στο Όκλαντ Διεύθυνση : 23 Customs St E, Auckland, 1010, N.Z.
Τηλ. : +64 9-303-2724

ΤΑΞΙΔΕΎΕΤΕ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ;


Έχετε Ταξιδιωτική Άδεια ESTA VISA των ΗΠΑ; Εάν έχετε υποβάλει αίτηση ESTA, ελέγξτε αν είναι ακόμη έγκυρη!